logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 13.12.2021 r. w module Raporty w obszarze Pracownicy został udostępniony raport „Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu na dzień 2020-12-31”. Zakres danych jest taki sam jak dla poprzednich wersji raportu https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/generowanie-raportu-obszar-pracownicy/