logo systemu POLON

Ewaluacja 2022

W związku ze zbliżającym się końcem okresu przeznaczonego na uzupełnienie danych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej (15 stycznia 2022), konieczne jest uzupełnienie i weryfikacja danych w następujących modułach systemu POL-on: pracownicy (oświadczenia), dane finansowe, projekty naukowe, patenty i prawa ochronne, opisy wpływu (moduł Instytucje, zakładka Działalność naukowa), system udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej (STUDNIA).
Dane dotyczące ewaluacji działalności naukowej powinny zostać ostatecznie zweryfikowane najpóźniej do 17 stycznia 2022.