logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

W dniu 10.12.2021 r. system PBN został zaktualizowany do wersji 21.12.1. Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:
korekta działania wyszukiwarki autorów, korekta wyświetlania publikacji w „Oświadczeniach dla osoby” na Profilu Instytucji dla publikacji, w których osoba złożyła oświadczenie w dwóch rolach.
Wdrożenie nowej listy czasopism i materiałów konferencyjnych do produkcyjnej wersji PBN 2.0 odbędzie się 15 grudnia