logo systemu POLON

SEDN

https://sedn-demo.opi.org.pl/

14. grudnia br. została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v. 0.10.0-etl-11. Najważniejsze zmiany to dodanie punktacji osiągnięć Kryterium II, poprawienie wyświetlania liczby opisów wpływu, przychodów i projektów na karcie oceny podmiotu, poprawienie walidacji przy wyświetlaniu szczegółów doktorantów w SEDN, naprawienie algorytmu w zakresie wypełnienia wszystkich slotów.
Informacje o zmianach w Aplikacji SEDN znajdują się pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/
W aplikacji prezentowane są statystyki systemu SEDN oraz modułów ewaluacyjnych systemu POL-on dla poszczególnych podmiotów https://statystyki-ewaluacja.opi.org.pl/ W przypadku SUM statystyki na dzień 13.12.2021 wyglądają następująco: liczba publikacji 5.560, liczba patentów i wzorów użytkowych 47, liczba opisów wpływów 2.