logo systemu POLON

Szkolenia

  1. Na platformie NAVOICA https://navoica.pl/courses dostępne są bezpłatne kursy online przygotowywane przez różne uczelnie. Oferta serwisu jest stale rozszerzana.
  2. Nadchodzące szkolenia OPI-PIB są wyświetlane na stronie https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/
logo systemu POLON

RAD-on

Portal RAD-on, prowadzony przez OPI-PIB, to kompendium wiedzy o sektorze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Eksperci OPI-PIB wprowadzili ostatnio nowe funkcjonalności, w tym raporty z możliwością filtrowania wg różnych kryteriów. Źródłem danych są m.in. sprawozdania i zasoby POL-on.

Na stronie  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/najnowsze-trendy-w-polskiej-nauce–nowe-dane-w-rad-on  jest dostępny komunikat MEiN:
Najnowsze trendy w polskiej nauce – nowe dane w RAD-on.

logo systemu POLON

Nowe rekomendacje dotyczące otwartego dostępu

20 lipca została opublikowana treść porozumienia w sprawie ewaluacji nauki przyjętego przez ponad 350 instytucji naukowych z ponad 40 krajów. W proponowanych rozwiązaniach podkreślono m.in. wpływ otwartej nauki na jakość badań, w szczególności poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do metod i wyników, który ułatwia weryfikację i replikację badań, a także ponowne wykorzystanie rezultatów badań. Otwartość sprzyja również nawiązywaniu współpracy zarówno w ramach środowiska naukowego, jak i poza nim.
Więcej informacji znajduje się na stronie https://otwartanauka.pl/blog/1327-porozumienie-ws-reformy-systemu-ewaluacji-nauki

logo systemu POLON

Polityka Naukowa Państwa

25 lica Rada Ministrów przyjęła Naukową Politykę Państwa.
Rząd wspiera otwartą naukę rozumianą jako otwarty dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych oraz tzw. naukę obywatelską, która przyczynia się do lepszego zrozumienia nauki przez społeczeństwo i podnosi jego zaufanie do wyników badań.
Ważnym instrumentem wprowadzonym w Horyzoncie Europa jest Polityka Otwartych Danych (Open Science), rozumiana jako zapewnienie otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych, powstałych w wyniku realizowanych projektów.
Wyzwaniem jest rozbudowa infrastruktury repozytoriów i kształcenie pracowników naukowych i doktorantów w zakresie OD. Ważny dla wsparcia i realizacji założeń Open Science jest aktywny udział krajowych jednostek naukowych w rozwoju infrastruktury Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (European Open Science Cloud, EOSC).
Pełny dokument dostępny jest pod adresem https://www.gov.pl/attachment/c47d37f9-eaab-4701-adce-84cf7585013e
logo systemu POLON

Projekt ministerialnego rozporządzenia w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

22 lipca na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361302/katalog/12889900#12889900 zostały umieszczone stanowiska zgłoszone w ramach opiniowania projektu.