logo systemu POLON

Ewaluacja

Ukazały się wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-ewaluacji-dzialalnosci-naukowej-za-lata-2017-2021
W załączniku przesyłam zebrane wyniki dla dyscyplin: nauki medyczne, nauki o zdrowiu i nauki farmaceutyczne.
Podsumowanie ogólne wyników wszystkich dyscyplin znajduje się na stronie https://twitter.com/katepatyrak/status/1554461349522165760
logo systemu POLON

SEDN

W dniach 24 czerwca i 27 lipca zostały wdrożone nowe wersje SEDN – 1.14.0. i 1.15.0. W nowych wersjach dodano moduł Kategorie naukowe, wynik ewaluacji i moduł Odwołania.
Wszystkie wersje SEDN opisane są pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/
logo systemu POLON

Aktualności

1. Rejestracja okresu współprowadzenia dla studiów wspólnych
2022-07-22
W dniu 22 lipca w module Kierunki studiów systemu POL-on 2.0 została udostępniona funkcjonalność rejestracji okresu współprowadzenia studiów. Znacznik studiów wspólnych będzie nadawany automatycznie tym studiom, dla których w bieżącym okresie istnieją instytucje współprowadzące.
2. Wyłączenie usług API RAD-on: Kierunki studiów, Kierunki studiów/uruchomienia – definicje obowiązujące
2022-07-22
15 września 2022 zaplanowane jest wyłączenie dwóch usług API RAD-on z katalogu „Dane zintegrowane”: Kierunki studiów i Kierunki studiów/uruchomienia – definicje obowiązujące. Usługi te zapewniały dostęp do danych o kierunkach studiów w okresie przejściowym, tzn. do czasu udostępnienia modułu „Kierunki studiów” w aplikacji POL-on 2.0.
Po 15 września jedynym źródłem danych w tym zakresie będzie API z katalogu Dane POL-on: Kierunki studiów/uruchomienia POL-on.
Zakres informacji dostępnych przez API jest analogiczny do ogólnodostępnego zestawienia Studiów prowadzonych na określonym kierunku.
Więcej informacji znajduje się na stronach RAD-on:
https://radon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/api/
https://radon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/kierunki-studiow-uruchomienia-pol-on-scenariusze-uzycia-uslugi/
https://radon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/uslugi-slownikowe-scenariusze/
3. Nowe zestawienie inwestycji w module Raporty
2022-07-22
W dniu 22 lipca w module Raporty został udostępniony nowy obszar Inwestycje, w ramach którego można wygenerować raport „Inwestycje w systemie OSF”.
Więcej informacji znajduje się w dedykowanym wpisie pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-inwestycje-udostepnione-raporty/