logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

W MEiN planowanie jest podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do uszczegółowienia zakresu danych gromadzonych w bazie dokumentów w postępowaniach awansowych w systemie POL-on, co pozwoli rozwiązać problem nieterminowości sporządzania recenzji. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/mein-planuje-przeciwdzialac-nieterminowym-recenzjom/