logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Komunikat MEiN dotyczący zmian w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin
W dniu 13 lutego Rada Doskonałości Naukowej podjęła uchwałę określającą:
a) nowe dyscypliny wraz ze wskazaniem dyscyplin, z których zostały wyodrębnione,
b) dyscypliny, których nazwa uległa zmianie wraz z przyporządkowaniem dotychczasowej nazwy dyscypliny do nowej nazwy,
c) dyscyplinę, która została włączona do innej dyscypliny (w tym do dyscypliny w innej dziedzinie).
W związku z brakiem przepisów przejściowych do rozporządzenia MEiN z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, co do zasady podmioty powinny stosować przepisy tej regulacji od dnia jej wejścia w życie. Więcej informacji znajduje się po adresem https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/20/komunikat-mein-dotyczacy-zmian-w-klasyfikacji-dziedzin-i-dyscyplin/494182

2. Nowe wersje modułu Studenci w systemie POL-on 2.0
W dniach 23 i 27 lutego zostały wdrożone nowe wersje modułu Studenci w systemie POL-on – wersje 1.53.1 i 1.54.0. Zmiany zostały omówione w komunikatach.

3. Uwzględnienie kategorii naukowych oraz zmian w słowniku dyscyplin w obsłudze studiów na kierunku
W dniu 23 lutego w module Kierunki studiów została wdrożona możliwość samodzielnej rejestracji kierunku przez uczelnię w przypadku posiadania odpowiedniej kategorii naukowej w dyscyplinie wiodącej (co najmniej B+) oraz możliwość przypisania do kierunku nowych dyscyplin, utworzonych rozporządzeniem MEiN.

4. Wdrożenie modułu Wybory KEN
W dniu 1 marca został udostępniony moduł Wybory KEN – zgłaszanie kandydatów. Dane można rejestrować do 15 marca 2023 roku. Więcej informacji znajduje się w komunikacie MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nabor-na-czlonkow-komisji-ewaluacji-nauki2
Proces wypełniania formularza został opisany we wpisie pomocy POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wybory-ken-wyglad-modulu-i-sciezka-rejestracji/

5. Udostępnienie nowego słownika dziedzin i dyscyplin w module Dane finansowe instytucji
W dniu 1 marca w module Dane finansowe instytucji został udostępniony zmieniony 11 listopada 2022 r. słownik dziedzin i dyscyplin. Umożliwi to przypisanie w częściach Przychody z usług badawczych na zlecenie oraz Przychody z tytułu komercjalizacji udziałów w przychodach uzyskanych po 11 listopada 2022 r. we właściwych dyscyplinach.