ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 3/2023

Uchwała Nr 6/2023
z dnia 25 lipca 2023r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
na kadencję 2024 – 2028

w sprawie: wyboru na funkcję Sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2024-2028

Na podstawie § 50 ust. 3 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uczelniana Komisja Wyborcza
uchwala, co następuje:

§ 1
Wybiera dr n. med. Roberta Kubinę na funkcję Sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2024-2028

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 2/2023

Uchwała Nr 4/2023
z dnia 25 lipca 2023 r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
na kadencję 2024 – 2028

w sprawie: wyboru na funkcję Z-cy Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2024-2028

Na podstawie § 50 ust. 3 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uczelniana Komisja Wyborcza
uchwala, co następuje:

§ 1
Wybiera dr hab. n.med. Aleksandrę Damasiewicz-Bodzek na funkcję Z-cy Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2024-2028

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 1/2023

Uchwała Nr 2/2023
z dnia 25 lipca 2023r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
na kadencję 2024 – 2028

w sprawie: wyboru na funkcję Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2024-2028

Na podstawie § 50 ust. 3 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uczelniana Komisja Wyborcza
uchwala, co następuje:

§ 1
Wybiera dr hab. n. med. Jerzego Jaroszewicza, prof. SUM na Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2024-2028

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej