Do zagospodarowania w SUM – Kserokopiarka SHARP AR-5316E

Zakład Parazytologii (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu)
zlokalizowany przy ulicy Jedności 8, informuje,
że posiada do zagospodarowania w jednostkach SUM:

Kserokopiarka SHARP AR-5316E
Nazwa urządzenia:
Kserokopiarka SHARP AR-5316E
Numer seryjny: 73017796
Numer inwentarzowy: FZP-803-0001/07

Osoba do kontaktu:

Natalia Zielke

mail: