logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Obszar Postępowania awansowe – udostępnione raporty (7.11.2023)
2. Zasady przyznawania i reguły kontrolne świadczeń (8.11.2023)
3. Pulpit użytkownika (21.11.2023)