logo systemu POLON

Szkolenia POL-on

https://szkolenia.opi.org.pl/#polon-2-0

Moduł Inwestycje – 28.11.2023 godz. 9.30
Wprowadzenie do systemu POL-on – 29.11.2023 godz. 9.30
Moduł Raporty – 1.12.2023 godz. 9.30
Moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora – 6.12.2023 godz. 9.30
Moduł Postępowania awansowe – 7.12.2023 godz. 9.30
Moduł Studenci cz. 1 – 8.12.2023 godz. 9.30
Moduł Studenci cz. 2 – 18.12.2023 godz. 9.30
Moduł Pracownicy cz. 3 – 20.12.2023 godz. 9.30