ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 8/2023

Komunikat Nr 8/2023

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 7 grudnia 2023 r.

 

Dotyczy: Głosowania na kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w dniu 7.12.2023 r.

 

W związku z opóźnionym otwarciem lokalu wyborczego przez Wydziałową Komisję Wyborczą Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach lokal ten będzie czynny dłużej, tj. do godz. 1430.

Reasumując oddanie głosu na kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w lokalu wyborczym zlokalizowanym przy ulicy Medyków 18, 40-752 Katowice
Parter Aula im. Prof. W. Zahorskiego (budynek A3) będzie możliwe w dniu 7 grudnia 2023 r. do godziny 1430
.

 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM