ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 10/2023

Komunikat Nr 10/2023

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 11 grudnia 2023 r.

 

Dotyczy: wyborów uzupełniających do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

 

W związku z uzyskaniem przez kandydatów dla ostatnich miejsc mandatowych równej liczby głosów, Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza:

przeprowadzenie wyborów uzupełniających,

zgodnie z § 12 ust. 6 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2024-2028, z grupy pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

Termin wyborów uzupełniających: 20 grudnia 2023 r., w godzinach od 9.00 do 14.00.

Lista kandydatów na poszczególnych Wydziałach, stanowi Załącznik Nr 1 do Komunikatu.

Lista lokali wyborczych, stanowi Załącznik Nr 2 do Komunikatu.

Szczegółowe informacje dotyczące głosowania przekazane zostaną korespondencją mailową na indywidulane adresy pracowników w domenie SUM.

Załączniki:

 

Z up. Z-ca Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Aleksandra Damasiewicz-Bodzek