logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

Nowe funkcje w JSA – komentarz Dyrektora OPI
https://forumakademickie.pl/zycie-akademickie/dyrektor-opi-samo-narzedzie-do-wykrywania-plagiatu-nie-rozwiazuje-problemu/
W lutym br. została wdrożona nowa funkcjonalność w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), z której może korzystać każdy promotor w Polsce w celu oceny, czy dana praca dyplomowa jest oryginalna, czy też jest plagiatem lub dziełem sztucznej inteligencji.