logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

Eksperci z OPI-PIB przygotowali cztery nowe raporty, które prezentują trendy dotyczące polskich publikacji naukowych zarejestrowanych w Polskiej Bibliografii Naukowej w latach 2017- 2021. Raporty dostępne są na portalu RAD-on:
Zgłoszenia publikacji z lat 2017–2021 do PBN https://radon.nauka.gov.pl/raporty/publikacje_zgloszenia_2017_2021
Publikacje książkowe z lat 2017–2021 w PBN https://radon.nauka.gov.pl/raporty/publikacje_ksiazkowe_2017_2021
Zgłoszenia publikacji książkowych z lat 2017–2021 do PBN https://radon.nauka.gov.pl/raporty/publikacje_ksiazkowe_zgloszenia_2017_2021
Zgłoszenia artykułów naukowych z lat 2017–2021 do PBN https://radon.nauka.gov.pl/raporty/artykuly_zgloszenia_2017_2021
Komunikat o raportach na stronie OPI-PIB: https://opi.org.pl/najnowsze-trendy-w-publikacjach-naukowych-nowe-raporty-na-portalu-rad-on/
Dnia 9 kwietnia została podpisana umowa o współpracy między UW i OPI-PIB, która będzie dotyczyć m.in. wspólnego prowadzenia badań naukowych, wykorzystywania sztucznej inteligencji w medycynie i wspierania rozwoju nowych technologii.