ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 14/2024

Komunikat Nr 14/2024

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 5 czerwca 2024 r.

 

Dotyczy: składania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2024

Działając w oparciu o § 11 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024, zgodnie z Uchwałą Senatu SUM Nr 30/2024 z dnia 29 maja 2024 r., Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, co następuje.

  1. Formularz zgłoszeniowy kandydata do Senatu w wyborach uzupełniających przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Komunikatu.
  2. Wydrukowane i podpisane zgłoszenia należy złożyć 10 czerwca 2024 w godz. od 9.00 do 14.00 w Rektoracie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice; parter pok. nr 9.
  3. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli zostało ono dostarczone do Uczelnianej Komisji Wyborczej do dnia 10 czerwca 2024 r. do godz. 14.00.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. w uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM