Wprowadzone przez Dariusz Górniak

RAD-on

https://radon.nauka.gov.pl/ Portal RAD-on, prowadzony przez OPI-PIB, to kompendium wiedzy o sektorze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Źródłem danych są m.in. sprawozdania i zasoby POL-on. Jeden z ostatnich raportów dotyczy […]

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10 Wdrożenie pełnej edycji w wykazie studentów w POL-on 2.0 2022-08-11 W dniu 14 września planowane jest wdrożenie pełnej edycji w wykazie studentów w POL-on 2.0. Od dnia wdrożenia będzie […]

SEDN

 https://sedn.opi.org.pl/ W dniach 4 i 9 sierpnia zostały wdrożone nowe wersje SEDN – 1.16.0. i 1.17.0. W nowych wersjach poprawiono i rozbudowano moduł Odwołania. Wszystkie wersje SEDN opisane są pod […]

Szkolenia

Na platformie NAVOICA https://navoica.pl/courses dostępne są bezpłatne kursy online przygotowywane przez różne uczelnie. Oferta serwisu jest stale rozszerzana. Nadchodzące szkolenia OPI-PIB są wyświetlane na stronie https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/

RAD-on

https://radon.nauka.gov.pl/ Portal RAD-on, prowadzony przez OPI-PIB, to kompendium wiedzy o sektorze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Eksperci OPI-PIB wprowadzili ostatnio nowe funkcjonalności, w tym raporty z możliwością filtrowania wg […]