Wprowadzone przez

Komunikat systemu POLon

Komunikat systemu POLon Zgodnie z decyzją CKSST [Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów] i zapisami nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” uprawnienia do nadawania stopni posiadane w starych dyscyplinach przez wydziały uczelni zostały im odebrane wraz końcem kwietnia 2019. Natomiast uczelniom (instytucjom głównym) zostały nadane nowe uprawnienia w nowych dyscyplinach. Ten fakt wpływa  […]

Zmiany w nowej wersji POLon

W dniu 9 maja zostały umieszczone na stronie https://polon.nauka.gov.pl/polon/wersje-systemu opisy kolejnych wersji systemu i zmian, które zostały wprowadzone od lutego do kwietnia. Najnowsza wersja systemu – 9.65 Zmiany: wersja 9.64 (4.04.19) Uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych – dodano możliwość przeglądania uprawnień opartych zarówno na „nowym” jak i na „starym” słowniku dziedzin i dyscyplin (filtr […]

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych POL-on

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000496 2. Na stronie Konstytucji dla Nauki w zakładce „Szkolenia” https://konstytucjadlanauki.gov.pl/szkolenia  zostały umieszczone nowe materiały zatytułowane Działanie systemów informatycznych MNISW (w tym POL-on) 1. Działanie systemów informatycznych […]

Rozpoczęcie czteroletniej kadencji Komisji Ewaluacji Nauki (KEN)

Do zadań komisji należy: przygotowanie projektów wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych; przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji; sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy; sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich; […]

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

1 czerwca 2019 r. rozpocznie się pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej (RDN). To nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany będzie w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające […]