Wprowadzone przez Jacek Podżorski

Przypomnienie – wnioski do 15 grudnia

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych przypomina, że zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wnioski o dofinansowanie do wypoczynku pracownika, emeryta, rencisty i wnioski o dofinansowanie kosztów wypoczynku dzieci są przyjmowane do 15 grudnia danego roku kalendarzowego w związku z koniecznością wypłaty w danym roku. Ostatnie […]

Uwaga – ogłaszamy II nabór uzupełniający na szkolenie specjalistyczne pn. „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym” dla pracowników SUM

Informujemy, że II nabór uzupełniający do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym” odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. od godziny 11:00 do godziny 13:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny. Szkolenie jest skierowane do pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM, którzy są zatrudnieni […]

Rekrutacja uzupełniająca – Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym

PRACOWNICY! OGŁASZAMY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE PN. „TECHNIKI ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W ŚRODOWISKU MIĘDZYKULTUROWYM” DLA PRACOWNIKÓW SUM Informujemy, że nabór uzupełniający do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym” odbędzie się w dniach: od 26 listopada 2019 r. od godziny 08:00 do 27 listopada 2019 r. do godziny 08:00 poprzez formularz rekrutacyjny […]

Komunikat Nr 4/2019 UKW

Komunikat Nr 4/2019 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2019 r.   Dotyczy: szczegółowej instrukcji obsługi formularza zgłoszeniowego do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi   działając w oparciu o § 11 ust. 9 Regulaminu Wyborów Rektora, […]

Komunikat Nr 3/2019 UKW

Komunikat Nr 3/2019 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 21 listopada 2019 r. Dotyczy: miejsca składania formularza zgłoszeniowego do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi działając w oparciu o § 11 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów […]