Wprowadzone przez Jacek Podżorski

Przypomnienie – wnioski do 15 grudnia

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych przypomina, że zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wnioski o dofinansowanie do wypoczynku pracownika, emeryta, […]

Komunikat Nr 4/2019 UKW

Komunikat Nr 4/2019 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2019 r.   Dotyczy: szczegółowej instrukcji obsługi formularza zgłoszeniowego do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu […]

Komunikat Nr 3/2019 UKW

Komunikat Nr 3/2019 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 21 listopada 2019 r. Dotyczy: miejsca składania formularza zgłoszeniowego do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora […]