Wprowadzone przez Jacek Podżorski

Komunikat Nr 2/2019 UKW

Komunikat Nr 2/2019 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 21 listopada 2019 r.   Dotyczy: Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego działając w oparciu o § 6 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024  Uczelniana […]

Komunikat Nr 1/2019 UKW

Komunikat Nr 1/2019 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 21 listopada 2019 r.     Dotyczy: wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi   działając w oparciu o § 14 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim […]

Pismo odnośnie wyborów 20.11.2019r.

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zapoznanie się z pismem skierowanym do Państwa przez JM Rektora i Przewodniczącą Uczelnianej Komisji Wyborczej – PISMO –   [Przesłano przez: Justyna Skolik]  

Rekrutacja na szkolenie specjalistyczne pn. „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym” dla pracowników SUM.

Informujemy, że rekrutacja do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym” odbędzie się w dniach: od 20 listopada 2019 r. od godziny 9:00 do 25 listopada 2019 r. do godziny 13:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny. Szkolenie jest skierowane do pracowników administracyjnych i […]

Sylwester na BIS 2020

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje pracowników, emerytów, rencistów SUMoraz członków ich rodzino możliwości zapisów na spektakl   Sylwester na BIS   który odbędzie się w trzech terminach:   03 stycznia 2020 r. o godzinie 19:00 12 stycznia 2020 r. o godzinie 14:00 25 stycznia 2020 r. o godzinie 19:00   w Teatrze Rozrywki w Chorzowie […]