logo systemu POLON

Nowe zadania systemu POL-on związane z ustawą 2.0 to m.in.

Nowe zadania systemu POL-on związane z ustawą 2.0 to m.in.

  1.  integracja z ORCID – na potrzeby wykorzystania ORCID jako unikalnego identyfikatora naukowca,
  2. integracja z polską i europejską bazą patentów,
  3. zapewnienie dostępu do określonych w prawie rejestrów dla następujących instytucji: RDN, PKA, KEN, NAWA, NCBiR oraz NCN.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Wdrożenie zaktualizowanych modułów pracowników i studentów

2020-01-20 09:01:54
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/wersje-systemu/o/10?offset=0

Zarządzanie danymi pracowników udostępnione zostało w nowym systemie POL-on 2.0.
Stary moduł pracowników w POL-on 1 został zablokowany – w przyszłości moduł ten zostanie udostępniony w trybie do odczytu.
Czytaj dalej

logo systemu POLON

Najbliższy harmonogram systemu

https://polon2.opi.org.pl/ustawa-2-0

1. styczeń 2020 – udostępnienie modułu do rejestracji szkół doktorskich w nowej wersji systemu POL-on
2. koniec marca 2020 – zasilenie rejestrów POL-on w zakresie danych potrzebnych do policzenia statystyki publicznej (GUS) oraz algorytmu podziału subwencji

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Komunikat w sprawie dyscyplin wykazywanych na studiach doktoranckich kontynuowanych na dotychczasowych zasadach

2020-01-14 12:55:27
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/komunikaty/o/10?offset=0

Jeśli doktorant, kontynuujący studia doktoranckie na dotychczasowych zasadach, wszczął przewód doktorski w okresie:
a) od 01.10.2018 do 30.04.2019 i do 30.04.2019 został nadany stopień doktora, to zarówno do studiów doktoranckich, jak i do stopnia stosuje się dotychczasowe dyscypliny,
b) od 01.10.2018 do 30.04.2019, ale stopień doktora został nadany po 30.04.2019, to do studiów stosuje się dotychczasowe dyscypliny, a do stopnia nowe.

Jeśli doktorant, kontynuujący studia doktoranckie na dotychczasowych zasadach, wszczął postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora po 30.09.2019, to do studiów stosuje się dyscypliny dotychczasowe, a w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nowe.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Komunikat w sprawie sprawozdawczości GUS za rok 2019 w systemie POL-on

2020-01-15 14:52:08
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/komunikaty/o/10?offset=0

Dane na potrzeby statystyki publicznej (zbierane w formularzach S-10, S-11 i S-12) w roku 2020 będą, tak jak w roku poprzednim, zbierane w Systemie POL-on.
W związku z faktem, że zgodnie z art. 219 ust. 6 ustawy wprowadzającej, podmioty szkolnictwa wyższego i nauki przekazują dane za rok 2019 do Systemu POL-on w terminie do dnia 31 marca 2020 (tylko w tym roku), dane do GUS-u zostaną przekazane na koniec marca br. (termin ustalony z GUS).
Specyfikacja formularzy zbierających dane na potrzeby statystyki publicznej (S-10, S-11 i S-12) zostanie udostępniona w Systemie POL-on w dniu 24 stycznia 2020 r.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]