logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

  1. Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 r. Objaśnienia do sprawozdania (14.07.2020)
  2. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 – ścieżka czynności i statusy (15.07.2020)
  3. Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. (15.07.2020)
  4. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – ścieżka czynności i statusy (15.07.2020

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Kryterium wpływu społecznego w najbliższej ewaluacji działalności naukowej

Nowy  model  ewaluacji działalności naukowej wprowadza  do  systemu nowe  kryterium oceny jakości działalności naukowej – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
Czym jest wpływ społeczny, przykłady wpływu – wpis na blogu Marty Wróblewskiej, absolwentki filozofii i lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się analizą dyskursu, szczególnie zastosowaną do badań szkolnictwa wyższego: https://martawroblewska.pl/wplyw-spoleczny-trzecie-kryterium-ewaluacji-impact-czym-jest-i-gdzie-szukac-informacji/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

1. Kolejne zestawienia z hurtowni danych (Moduł Raporty)

2020-07-06 08:02:09

W module Raporty udostępnione zostały nowe zestawienia w obszarze Kierunków:
a) zestawienie studiów na kierunku współprowadzonych,
b) zestawienie uruchomień studiów na kierunku współprowadzonych.
W planach jest wprowadzenie raportów w obszarze Studentów, a mianowicie:
a) raport studentów otrzymujących pomoc materialną w tym samym czasie na więcej niż jednym kierunku studiów,
b) raport studentów otrzymujących pomoc materialną po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub podejmujących ponownie studia pierwszego stopnia,
c) raport studentów otrzymujących pomoc materialną po upłynięciu okresu przysługiwania świadczeń.
 
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych raportów, możliwość ich generowania i pobierania  zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.
Więcej informacji o module Raporty znajduje się w Pomocy systemu POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/modul-raportowy/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy Pomocy systemu

1. Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni (3.07.2020)
2. Obszar Kierunki (nowy POL-on) – Kierunki współprowadzone (8.07.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wdrożenie w systemie PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy
 
W dniu 13.07.2020 nastąpi 1-2 dniowa przerwa w pracy systemu PBN.
W tym czasie planowane jest wdrożenie produkcyjne następujących funkcjonalności:
a) filtrowanie i wyszukiwanie publikacji w Profilu Instytucji,
b) wyświetlanie na górze listy wyboru obiektów pochodzących z list ministerialnych (wydawnictw, czasopism i konferencji) oraz obiektów pochodzących z POL-on (osoby, instytucje),
c) zmiana w ścieżce logowania MCL/ORCID – wyświetlanie dodatkowej informacji jeśli konta MCL/ORCID nie są jeszcze podłączone do PBN,
d) Hub Migracyjny prezentujący wyniki migracji danych z systemu PBN Moduł Sprawozdawczy do obecnego systemu PBN (wraz z funkcjonalnością umożliwiającą przywrócenie do Profilu Instytucji wersji publikacji z PBN MS),
e) usprawnienie procesu aktualizacji publikacji w Profilu Instytucji,
f) lista pracowników zatrudnionych w poszczególnych instytucjach wraz z informacją o powiązaniu przez nich kont PBN i ORCID oraz PBN i POL-on.
 
Dodatkowo zostaną wdrożone poprawki  dla następujących nieprawidłowości: dodawania oświadczeń dla osób (w przypadkach, gdy nie wyświetlała się dyscyplina pracownika), wyszukiwania konferencji i czasopism w zakładce Wykazy, braku możliwości powiązania kont PBN i  POL-on.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]