logo systemu POLON

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258/katalog/12684118#12684118
 
Dnia 6.07.2020 dodane zostały w ramach konsultacji publicznych uwagi Komisji Ewaluacji Nauki (https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument453932.pdf) oraz Agencji Badań Medycznych (https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument453930.pdf)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

 1. Plan rzeczowo-finansowy – ścieżka czynności i statusy (1.07.2020)
 2. Podmioty zobowiązane do złożenia planu rzeczowo-finansowego na 2020 r. Objaśnienia do sprawozdania (2.07.2020)

Decyzją ministerstwa – z uwagi na obecną sytuację – OPI PIB usunął w widoku sprawozdania termin jego złożenia w tym roku. W celu ustalenia terminu złożenia sprawozdania należy skierować indywidualne zapytanie do MNiSW poprzez zgłoszenie merytoryczne z dotychczasowego systemu zgłoszeń dostępnego w POL-on 1.0.
Uczelnie prowadzące dotąd wydziały lekarskie, które do tej pory były nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia i składały odrębne sprawozdania, w tym roku składają w systemie jeden formularz zbiorczy dla całej uczelni – kierowany do MNiSW.
Objaśnienia MNiSW do planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 dla uczelni publicznych znajdują się w pliku MNiSW_objaśnienia_do_PRF_na_rok_2020_dla_uczelni_publicznych.docx dostępnym na stronie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/podmioty-zobowiazane-do-zlozenia-planu-rzeczowo-finansowego-na-2020-r-objasnienia-do-sprawozdania/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/30
 
Korekta/rejestracja liczby godzin zajęć na kierunku wygaszanym
2020-07-02 11:22:53
 
W systemie POL-on 2.0 umożliwiono przypisywanie liczby godzin zajęć pracownikom, którzy prowadzą zajęcia na kierunkach wygaszanych. Korekta/rejestracja liczby godzin zajęć na kierunku wygaszanym możliwa jest do czasu zrealizowania programu studiów.
W przypadku kierunków, dla których wskazana została data likwidacji, możliwe jest zarejestrowanie/korekta liczby godzin prowadzonych zajęć maksymalnie dla następnego roku akademickiego obejmującego dany rok kalendarzowy – jeśli zarejestrowano likwidację kierunku w 2019 r., wówczas korekta danych możliwa jest dla roku akademickiego 2019/2020.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Wdrożenie produkcyjne planu rzeczowo-finansowego na rok 2020

2020-07-01 05:00:31
 
W dniu 30 czerwca 2020 r. w godzinach popołudniowych został wdrożony plan rzeczowo-finansowy w produkcyjnej wersji systemu POL-on 2.0.
Sprawozdanie jest dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, a do jego edycji potrzebna jest rola INST_FIN.
Należy korzystać z gotowego szablonu planu, który jest dostępny do pobrania po wejściu w szczegóły sprawozdania.
Schemat pracy w systemie (w zakresie pobrania szablonu, importu, zatwierdzenia, korekty planu rzeczowo-finansowego) jest analogiczny jak dla sprawozdania z wykorzystania subwencji za rok 2019
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-z-wykorzystania-subwencji-sciezka-czynnosci-i-statusy/
W pomocy systemu znajduje się również instruktaż „Pobranie szablonu planu rzeczowo-finansowego” https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/pobranie-szablonu-planu-rzeczowo-finansowego/
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on termin przekazania szablonu – 30 czerwca 2020.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10
 

 1.  Zmiana liczby odświeżeń modułu sprawozdawczego GUS
  2020-06-30 12:55:09
   
  Od dnia 1 lipca 2020 r. ograniczona zostaje liczba odświeżeń modułu Sprawozdawczość GUS do jednej na dobę. Aktualizacja danych będzie dokonywana w godzinach porannych.
 2. Nowe funkcjonalności w module Szkoły doktorskie
  2020-06-25 07:29:10

 
W dniu 23 czerwca 2020 r. w module Szkoły doktorskie udostępnione zostały następujące funkcjonalności:

 • wskazanie podmiotu, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie w ramach konkretnego programu kształcenia; aby dodać podmiot współprowadzący do programu, który już jest zarejestrowany w POL-onie, należy skorzystać z operacji „Koryguj program kształcenia”
 • rejestracja danych adresowych szkoły doktorskiej;  jest to możliwe w zakładce „Dane adresowe” po kliknięciu w przycisk „Koryguj”
   

[Przesłano przez: Ewa Nowak]