logo systemu POLON

Aktualności

Repozytorium pisemnych prac dyplomowych w POL-on 2.0
2020-10-07 08:32:55

W dniu 6 października 2020 r. w POL-on 2.0 został wdrożony moduł Repozytorium pisemnych prac dyplomowych.
Nowe ORPPD pozwala na przekazanie prac dyplomowych obronionych na kierunkach studiów zarejestrowanych w POL-on 2.0 dwoma sposobami: za pomocą aplikacji webowej (interfejsu użytkownika) i za pomocą metody integracji REST API.
W przeciwieństwie do wersji wcześniejszej, w której ORPPD było odrębnym systemem, nowe repozytorium funkcjonuje jako moduł systemu POL-on 2.0.
W materiałach pomocy można zapoznać się ze ścieżką pracy w systemie (za pomocą interfejsu) https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/orppd-2-0-wyglad-i-sciezki-pracy/ oraz dokumentacją API https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dokumentacja-api-rest-dla-orppd-2-0/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w pomocy systemu

 1. Postępowanie o nadanie stopnia doktora – Dane postępowania (2.10.2020)
 2. Nadanie/pozbawienie stopnia doktora (2.10.2020)
 3. ORPPD 2.0 – Wygląd i ścieżki pracy (6.10.2020)

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

 1.  Wdrożenie modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych
  2020-10-01 13:25:24

  W dniu 1 października 2020 r. w POL-onie 2.0 został wdrożony moduł Baza dokumentów w postępowaniach awansowych w zakresie postępowań o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.
  Informacje na temat nowego modułu są dostępne na stronach Pomocy POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/
  Zainteresowane osoby mogą też wziąć udział w szkoleniach z obsługi modułu https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/

 2. Nowy raport: Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu na dzień 31.12.2017 oraz złożonych oświadczeń do liczby N na dzień 31.12.2017.
  2020-10-02 09:32:08

  W dniu 2 października 2020 r. w module Raporty zostało udostępnione Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu na dzień 2017-12-31 oraz złożonych oświadczeń do liczby N na dzień 2017-12-31.
  Raport ten służy zapoznaniu się z informacjami o starych oświadczeniach do liczby N pracowników zatrudnionych w jednostce na dzień 2017-12-31.
  Raport jest dostępny w obszarze Pracownicy i umożliwia zapoznanie się z informacjami o starych oświadczeniach do liczby N pracowników zatrudnionych w jednostce na dzień 2017-12-31.
  Podobnie jak w przypadku wcześniejszych raportów, możliwość generowania i pobierania zestawienia zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie. Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD
  Więcej informacji znajduje się w pomocy POL-on w dedykowanym wpisie:
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-pracownicy-raport-rozszerzone-zestawienie-pracownikow-podmiotu-na-dzien-2017-12-31-oraz-zlozonych-oswiadczen-do-liczby-n-na-dzien-2017-12-31/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

 1.  Baza dokumentów w postępowaniach awansowych – role i uprawnienia (1.10.2020)
 2. Wygląd i zawartość modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (1.10.2020)
 3. Rejestracja postępowania o nadanie stopnia doktora (1.10.2020)
 4. Obszar Pracownicy – Raport Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu na dzień 2017-12-31 oraz złożonych oświadczeń do liczby N na dzień 2017-12-31 (2.10.2020)

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]