logo systemu POLON

Nowa strona szkoleń OPI PIB

Pod adresem https://szkolenia.opi.org.pl/ jest dostępna strona szkoleń OPI PIB. Znajdują się na niej informacje na temat oferty szkoleniowej z systemów tworzonych i administrowanych przez OPI PIB – są to przede wszystkim POL-on, PBN, JSA, ZSUN/OSF, a wkrótce również RAD-on, SEDN, ORPPD. Strona oferuje możliwość zapisów na szkolenia z oferty, a także wysłania zapytania o szkolenie dedykowane dla konkretnej instytucji.

Pod ofertą szkoleniową z danego systemu znajdują się dodatkowe materiały instruktażowe z wybranego zakresu.
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną OPI PIB nie prowadzi szkoleń w formie stacjonarnej do odwołania.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualizacja na rządowej stronie ligislacyjnej – umieszczenie odniesienia się wnioskodawcy do uwag zgłoszonych w czasie konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258
Dokument liczy 98 stron i zawiera również istotne informacje dotyczące systemu POL-on.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowy wpis do Pomocy systemu – Wprowadzenie do ORPPD 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych zawiera metadane i treści prac dyplomowych obronionych z wynikiem pozytywnym w jednostkach uczelni. ORPPD w wersji 1.0 służy gromadzeniu prac dyplomowych, które zostały obronione na kierunkach studiów zarejestrowanych w Systemie POL-on 1.0. ORPPD w wersji 2.0 służy gromadzeniu prac dyplomowych, które zostały obronione na kierunkach studiów zarejestrowanych w Systemie POL-on 2.0. Jest to wersja zalecana dla studentów, którzy rozpoczęli lub kontynuują kształcenie po 1 października 2019 roku. Dotychczasowa wersja ORPPD (1.0), jako niezależny system, pozostanie archiwum prac obronionych na zasadach określonych w starej ustawie. Nowa wersja (2.0), jako moduł systemu POL-on 2.0, będzie stanowić bazę prac bronionych na podstawie  ustawy 2.0. Wersja ORPPD 1.0 będzie utrzymywana i wspierana równolegle do ORPPD 2.0. Wraz z nową wersją repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD 2.0) planowana jest całkowita rezygnacja z importu prac za pomocą formatu ETD-MS v1.1 (APD OAI/PMH). Mechanizm importu masowego poprzez uczelniane archiwum prac dyplomowych (protokół OAI/PMH) zostanie utrzymany jedynie w celu zapewnienia możliwości przekazania prac obronionych na kierunkach zarejestrowanych w POL-on 1.0. Dokumentacja API REST dla ORPPD 2.0 różni się od dokumentacji wersji 1.0. Przewidywane udostępnienie modułu w systemie POL-on: wrzesień 2020 r.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Umożliwienie dołączania dodatkowego pliku przy wysyłaniu sprawozdań do ministerstwa

2020-07-24 08:40:38
 
W dniu 22 lipca 2020 r. została udostępniona możliwość dodawania więcej niż jednego pliku przy wysyłaniu sprawozdań do ministerstwa. Dotyczy to również wysyłania sprawozdań po korekcie.
Funkcjonalność ta dotyczy:
– sprawozdania z wykorzystania subwencji,
– planu rzeczowo-finansowego,
– sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
– sprawozdania finansowego.

Oznacza to, że oprócz pliku oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym można dołączyć dodatkowe pliki. Mogą mieć one format: doc, xlsx, pdf oraz zip.
Uwaga! Jeśli użytkownik ma do wysłania więcej niż jeden dodatkowy plik, wówczas powinien go spakować do formatu zip (plik z oświadczeniem zawsze jest wysyłany oddzielnie i nie należy go pakować do zipa).

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe Zarządzenie Nr 132/2020

Nowe Zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 22.07.2020 r. Rektora SUM w sprawie zasad przekazywania danych  do POL-on.
Z dniem wejścia w życie nowego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 155/2015 i jego późniejsze zmiany.
https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2512

[Przesłano przez: Ewa Nowak]