logo systemu POLON

Nowe tematy Pomocy

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

  1. Weryfikacja danych identyfikacyjnych pracownika (21.08.2020)
    W trakcie rejestracji w POL-onie nowego pracownika, system w pierwszej kolejności sprawdza, czy pracownik jest już zarejestrowany w systemie, weryfikując podawany PESEL lub dane dokumentu tożsamości.
  2.  Nowa wersja Modułu Centralnego Logowania (27.08.2020)
    Wkrótce zostanie wprowadzona nowa szata graficzna systemu MCL i dodatkowa opcja logowania poprzez login.gov.pl, umożliwiająca logowanie do RAD-on i kompleksowy dostęp do swoich danych gromadzonych w wybranych systemach OPI PIB, w tym POL-on.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Sprawozdanie o mobilności absolwentów S-M-POLON za 2019 r.

2020-08-21 09:49:45
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Na stronach Pomocy POL-on można zapoznać się z informacjami na temat sprawozdania.
W sprawozdaniu należy wykazać absolwentów, którzy w ramach programu studiów wyjeżdżali za granicę w celu studiowania lub studiowania połączonego z pracą/praktyką.
Udostępnienie funkcjonalności pobierania i wysyłania sprawozdania jest planowane na 28-31 sierpnia 2020 r. Dopiero wtedy odpowiedni kafel będzie widoczny w POL-onie w module GUS – sprawozdania.
Jeśli podczas importu zostaną wykryte błędy w pliku, nie zostanie on zaimportowany.
Reguły walidacji formularza są dostępne pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/08/Walidacje-formularza-mobilno%C5%9Bci.xlsx
Uzupełnione sprawozdanie należy przekazać do 4 września 2020 r.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Wdrożenie nowej wersji systemu PBN (Polska Bibliografia Naukowa)

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home 

W dniu 18 sierpnia 2020 roku zaktualizowano system do wersji 20.8.1.
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wdrożone w tej wersji to m.in.:
– dodatkowe filtry w Profilu Instytucji, m.in. prezentowanie publikacji w Profilu Instytucji z podziałem na poszczególne osoby,
– usuwanie publikacji z ogólnodostępnego repozytorium PBN,
– dodawanie, edycja i usuwanie DOI dla istniejących publikacji w repozytorium,

Ponadto wdrożono poprawki w zakresie m.in.:
– informacji o zatrudnieniu wybranych pracowników z systemu POL-on i możliwości dodawania oświadczeń dla tych osób,
– informacji o posiadaniu konta w PBN powiązanego z POL-on dla nowych pracowników w zakładce Pracownicy,
– filtrowania po ORCID w zakładce Pracownicy w Profilu Instytucji.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Projekt nowego rozporządzenia POL-on

Na rządowej stronie legislacyjnej ukazał się projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337103

Konsultacje publiczne rozpoczęły się 14.08.2020 i potrwają do 28.08.2020.
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem:

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Wyszukiwarka szkół doktorskich

https://www.gov.pl/web/nauka/wyszukiwarka-szkol-doktorskich
18.08.2020

Na stronie https://radon.nauka.gov.pl/dane  uruchomiono wyszukiwarkę, która umożliwia przeszukiwanie ofert utworzonych szkół doktorskich.
System RAD-on to kompleksowe narzędzie analityczne i źródło raportów, analiz i danych o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce, które gromadzone są w systemach nauki i szkolnictwa wyższego.
Wyszukiwarka korzysta z baz danych systemu POL-on.

Z pomocą wyszukiwarki można uzyskać dostęp do następujących kategorii danych:
– nazwy szkoły doktorskiej,
– daty utworzenia szkoły doktorskiej,
– dyscyplin, w których szkoła doktorska prowadzi kształcenie,
– podmiotu prowadzącego szkołę doktorską,
– podmiotów współprowadzących szkołę doktorską,
– aktualnego statusu szkoły doktorskiej (prowadzona/zaprzestano kształcenia),
– liczby semestrów przewidzianych w programie kształcenia.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]