logo systemu POLON

Webinaria

Ze względu na aktualną sytuację dotyczącą koronawirusa OPI PIB zamiast szkoleń stacjonarnych prowadzi szkolenia zdalne.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.
https://polon.nauka.gov.pl/szkolenia#trainings

 

Najbliższe webinarium odbędzie się 26 marca 2020 r. o godz. 11:00.
Temat: „POL-on 2.0 – aktualny stan systemu i planowane wdrożenia. Moduł Pracownicy i Studenci”

Agenda:

 1. Pierwsza część -1h 15 min.
 1. Harmonogram prac nad POL-on 2.0 w kontekście obowiązku raportowania danych przez uczelnie
 2. Pracownicy
 1. wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu
 2. rejestracja pracownika – nowe pola
 3. warunki zatrudnienia
 4. siatka stanowisk
 5. oświadczenia składane przez pracowników
 6. liczba godzin zajęć pracowników

Przerwa (15 minut)

 1. Druga część 1h 30 min.
 1. Studenci i pomoc materialna
 1. migracja danych studentów
 2. raportowanie studentów w roku akademickim 2019/2020 (POL-on 1)
 3. nowy zakres danych
 4. podstawy przyjęcia na studia (studenci zagraniczni)
 5. pomoc materialna
 1. Sprawozdawczość do GUS
 1. nowy sposób pobierania, wprowadzania i przetwarzania danych na potrzeby sprawozdawczości do GUS
 2. nowości dotyczące zakresu danych
 3. Pytania i odpowiedzi

 


 

Kolejne webinarium odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. Godziny szkolenia oraz link do webinarium zostaną podane wkrótce.
Temat: „Aktualny stan systemu i planowane wdrożenia. Moduł PBN Core oraz Profil Autora”

Agenda:

 1. Harmonogram prac nad PBN 2.0
 2. Założenia i budowa systemu PBN 2.0
 3. Podstawa prawna
 4. Rejestracja i logowanie
 1. rejestracja konta w systemie PBN
 2. aktywacja konta
 3. logowanie do systemu PBN
 4. logowanie z OPI PIB (za pomocą konta centralnego MCL)
 5. logowanie z ORCID ID
 6. resetowanie hasła w systemie
 7. podłączenie profilu POL-on
 8. kod TFA (two-factor authentication, autentykacja dwuetapowa)
 1.  Dodawanie publikacji:
 1. artykuł
 2. książka
 3. książka pod redakcją
 4. rozdział
 5. tom pokonferencyjny
 6. jak poprawnie wprowadzić numer DOI
 1. Dodawanie czasopisma
 2. Dodawanie konferencji
 3. Profil Autora
 1. tworzenie profilu autora
 2. sugerowane publikacje
 3. dodawanie siebie, jako autora do publikacji
 4. publiczny widok profilu autora
 5. kokpit
 • informacje o wszystkich przypiętych publikacjach
 • informacja czy wysłane do ORCID
 • odpinanie publikacji
 • obserwowane publikacje
 1. Pytania i odpowiedzi

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Wdrożenie produkcyjne formularzy umożliwiających sprawozdanie danych uzupełniających na potrzeby subwencji i dotacji

2020-03-19 22:41:26
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 

Na wersji produkcyjnej systemu POL-on wdrożony został formularz umożliwiający przesłanie do ministerstwa danych uzupełniających na potrzeby naliczania subwencji i dotacji, w tym sprawozdania z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego za rok 2019. Formularz jest dostępny w systemie POL-on 1.0, w module „Baza dokumentów planistyczno –sprawozdawczych”, w którym znajduje się opcja „Dane uzupełniające na potrzeby subwencji i dotacji”.
Dostęp do formularza daje rola INST_PR_SPR.

Więcej informacji dotyczących formularza znajduje się na stornach pomocy (http://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-z-wykorzystania-subwencji/)

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Moduł pracowników – rozluźnienie walidacji w kontekście stanowisk uczelnianych

2020-03-19 22:50:29
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Dla podmiotów typu uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne, uczelnie kościelne zostały rozluźnione reguły nakazujące bezwzględne korzystanie z nowej siatki stanowisk od dnia 2018-10-01.
Modyfikacja, która została wprowadzona umożliwia posługiwanie się zarówno starą siatką jak i nową siatką aż do 2020-09-30.
Po tej dacie system będzie wymagał już bezwzględnego przejścia na nową siatkę stanowisk.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Moduł ORPPD z opcją pominięcia informacji o jednostce podstawowej

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 18.03.2020 roku została wdrożona nowa wersja aplikacji ORPPD, która umożliwia deponowanie prac dyplomowych z pominięciem informacji o jednostce podstawowej. W celu umożliwienia stopniowego wdrażania zmian w systemach informatycznych, został zachowany obecnie obowiązujący numer wersji schematu metadanych (2.0.0). Więcej informacji zostanie opublikowanych wkrótce na stronach pomocy technicznej https://polon.nauka.gov.pl/polon/zasilanie-orppd1

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]