ilustracja wektorowa - odśwież

Do zagospodarowania w SUM: pompa próżniowa

Nazwa urządzenia:
pompa próżniowa BESEL S.A.
model: SKh 80-4B2/5662
moc: 075 kW
numer inwentarzowy: FCO-801-0014/07
numer fabryczny: 116384

 

Jednostka będąca w posiadaniu urządzenia:
Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemi
Wydział Nauk Farmaceutycznych
ul. Jagiellońskiej 4, Sosnowiec

Osoba wyznaczona do kontaktu:
mgr inż. Anna Bońka (mail: )

 

ilustracja wektorowa - odśwież

Do zagospodarowania w SUM: monitor HP LA1751 x 10szt.

Nazwa urządzenia:
Monitor HP LA1751 (w liczbie 10 sztuk)
Rok produkcji 2009 r.

Jednostka będąca w posiadaniu urządzenia:
Zakład Farmacji Aptecznej
tel. 32 269 98 39
tel. 32 269 98 31

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Olgierd Batoryna

ilustracja wektorowa - odśwież

Do zagospodarowania w SUM: monitor FS ScenicView B17-5

Nazwa urządzenia:
Monitor FS ScenicView B17-5

Jednostka będąca w posiadaniu urządzenia:
Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
tel. 32 397 65 37

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Katarzyna Lar