URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Aby w kolejnym kroku scenariusza (począwszy od drugiego) nie utracić żadnego, z wyszukanych dotąd pacjentów, należy posłużyć się przyciskami do obsługi danych wielokrotnych. Przyciski znajdują się na górze każdego kafelka wybranego spośród „Kryteriów wyszukiwania”.

screen ekranu

Wybieramy przycisk „Minimalna liczba wyników” (4 od lewej) i zmniejszamy liczbę do zera.

screen ekranu

To spowoduje, że pacjenci nie spełniający zadanych w tym kroku warunków pozostaną w zestawieniu, a kolumny z danymi wyszukanymi w kroku dla tych osób nie będą miały danych (na podglądzie danych „—”, w wyeksportowanym pliku puste komórki).

screen ekranu

Autoazapis do PPK

Autozapis do PPK-2023 r. Spotkanie informacyjne dla Pracowników

Dzień dobry,

w imieniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA chcielibyśmy zaprosić Państwa na szkolenie z autozapisu do PPK, podczas którego nasi Eksperci:

• przedstawią najważniejsze informacje dotyczące autozapisu do PPK,
• przypomną podstawowe zasady funkcjonowania PPK,
• odpowiedzą na pytania zadawane na czacie.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione na przykładach.
Szkolenie skierowane jest głównie do pracowników, którzy zrezygnowali z PPK, ale zachęcamy do spotkania wszystkich pracowników.

Terminy szkoleń:

02.02.2023 r. 13:00 Link do szkolenia

07.02.2023 r. 12:00 Link do szkolenia

Do spotkania będzie można dołączyć 20 min. przed jego rozpoczęciem.

Pozdrawiamy
Biuro Programów Emerytalno-Oszczędnościowych

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Aby wprowadzić poprawny kod statystyczny choroby ICD-10 w polu z rozpoznaniem, np. „Z rozpoznaniem w hospitalizacji”, można wpisać słowo (słowa) na podstawie, którego system odszuka opisy kodów z wystąpieniem tego słowa (słów). W poniższym przykładzie wpisano ‘zawał serca’.

Zrzut ekranu

Po wpisaniu ‘zawał -serca’ system podpowie opisy zawierające słowo ‘zawał’ i bez słowa ‘serca’.

Zrzut ekranu

Wpisanie ‘”zawał serca”’ odszuka dokładne wystąpienie obu słów.

 

Zrzut ekranu

 

Więcej informacji o wyszukiwaniu tekstowym znajduje się w instrukcji URPM (link do strony https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/modul_wyszukiwania/wyszukiwanie_tekstowe.html).

Plakat Doskonałość dydaktyczna uczelni

Bezpłatne kursy dla pracowników kadry dydaktycznej oraz wspierającej dydaktyków SUM

W związku z przystąpieniem do projektu pn.: „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w imieniu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej oraz wspierającej dydaktyków do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach w/w projektu.

Projekt zakłada przeszkolenie 482 uczestników, w 31 szkoleniach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Lista realizowanych szkoleń dostępna na stronie https://ddu.sum.edu.pl/   w zakładce Harmonogram.

Dzięki szkoleniom osoby biorące udział w szkoleniach otrzymają:

  • kompetencje miękkie niezbędne w prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego,
  • biegłość w stosowaniu nowoczesnych metod nauczania,
  • umiejętność podnoszenia skuteczności nauczania,
  • konkretne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z dydaktyką i pracą wychowawczą ze studentami,
  • biegłość w profesjonalnym przygotowaniu sylabusów,
  • konkretne argumenty na inwestowanie Zakładów/Katedr w nowoczesną dydaktykę w procesie akredytacji naszej Uczelni.

Do kontaktów w ww. sprawie wyznaczono pracownika Centrum Transferu Technologii, Panią Agnieszkę Jaworowską tel.: 32 208 36 44, e-mail: