ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 9/2020 UKW

Komunikat Nr 9/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 28 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: listy osób wybranych do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Na podstawie § 6 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyniki wyborów, przeprowadzonych dnia 28 stycznia 2020 r., na członków Senatu z grupy pracowników posiadających tytułu naukowego profesora lub profesora SUM oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z podziałem na poszczególne Wydziały

Grupa: Profesorowie i profesorowie SUM

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu:

 1. Grzanka Alicja
 2. Czuba Zenon
 3. Jochem Jerzy
 4. Gąsior Mariusz
 5. Kasperczyk Sławomir
 6. Zalejska-Fiolka Jolanta
 7. Kos-Kudła Beata
 8. Tanasiewicz Marta

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu:

 1. Stojko Jerzy
 2. Olczyk Paweł
 3. Wrześniok Dorota
 4. Komosińska-Vassev Katarzyna

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach:

 1. Francuz Tomasz
 2. Więcek Andrzej
 3. Ziaja Jacek
 4. Gawlik Aneta
 5. Jarosz-Chobot Przemysława
 6. Hartleb Marek
 7. Markowski Jarosław
 8. Kowalska Małgorzata

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

 1. Plinta Ryszard
 2. Sieroń Karolina

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu:

 1. Skrzypek Michał

 

Grupa pozostałych nauczycieli akademickich oraz  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu:

 1. Żywiec Joanna
 2. Jaroszewicz Jerzy
 3. Bodzek Piotr

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu:

 1. Kabała-Dzik Agata

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach:

 1. Boryczka Grzegorz
 2. Waluga Marek
 3. Barański Kamil

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

 1. Bąk-Sosnowska Monika

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu:

 1. Domagalska Joanna

Administracja:

 1. Chabior Marcin
 2. Samborska-Kozak Jolanta

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

[Przesłano przez: dr n. med. Robert Kubina, Sekretarz UKW]

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE PN. „KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W UCZELNI” DLA PRACOWNIKÓW SUM

 

PRACOWNICY!

 

OGŁASZAMY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE PN. „KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W UCZELNI” DLA PRACOWNIKÓW SUM

 

Informujemy, że nabór uzupełniający do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Komunikacja międzykulturowa w uczelni” odbędzie się w dniach: od 24 stycznia 2020 r. od godziny 9:00 do 30 stycznia 2020 r. do godziny 14:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny.

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM, którzy są zatrudnieni w SUM w oparciu o umowę o pracę oraz wykonują pracę mającą bezpośredni kontakt z cudzoziemcami (studentami lub kadrą z zagranicy).

UWAGAw szkoleniu nie mogą wziąć udziału pracownicy, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w innych szkoleniach orgaznizowanych w ramach projektu „Welcome to SUM” (tj. kurs języka angielskiego, szkolenie pn. „Warsztaty z oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu”, szkolenie pn. „Obsługa studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów”, szkolenie pn. „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym”).

Szkolenie „Komunikacja międzykulturowa w uczelni” odbędzie się w dniu 3 lutego 2020 w godzinach 7:30- 15:30 w Sali Senatu SUM w budynku Rektoratu w Katowicach, przy ulicy Poniatowskiego 15. W szkoleniu weźmie udział 25 pracowników dydaktycznych i administracyjnych SUM. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim. Dla wszystkich uczestników szkolenia jest zapewniony catering w formie przerwy kawowej.

O kwalifikacji- oprócz spełnienia kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM)- decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmować zagadnienia związane m.in. ze:
– cudzoziemcami na uczelniach w Polsce,
– różnicami kulturowymi,
– stereotypami i ich wpływem na komunikację,
– pojęciem szoku kulturowego,
– budowaniem dobrych relacji z przedstawicielami innej kultury,
– komunikacją werbalną i niewerbalną w aspekcie międzykulturowym,
– pojęciem internacjonalizacji w szkolnictwie wyższym.

Formularz rekrutacyjny będzie aktywny w okresie trwania naboru (wskazanym powyżej) i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie).

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone Regulaminem, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM. Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu.

 

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]

Flagi państ

Rekrutacja na szkolenie specjalistyczne pn. „Komunikacja międzykulturowa w Uczelni” dla pracowników SUM

Informujemy, że rekrutacja do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Komunikacja międzykulturowa w uczelni” odbędzie się w dniach: od 9 stycznia 2020 r. od godziny 9:00 do 23 stycznia 2020 r. do godziny 13:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny.

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM, którzy są zatrudnieni w SUM w oparciu o umowę o pracę oraz wykonują pracę mającą bezpośredni kontakt z cudzoziemcami (studentami lub kadrą z zagranicy).

UWAGAw szkoleniu nie mogą wziąć udziału pracownicy, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w innych szkoleniach orgaznizowanych w ramach projektu „Welcome to SUM” (tj. kurs języka angielskiego, szkolenie pn. „Warsztaty z oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu”, szkolenie pn. „Obsługa studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów”, szkolenie pn. „Techniki asertywnej komunikacji
w środowisku międzykulturowym”).

Szkolenie „Komunikacja międzykulturowa w uczelni” odbędzie się w dniu 3 lutego 2020 w godzinach 7:30- 15:30 w Sali Senatu SUM w budynku Rektoratu w Katowicach, przy ulicy Poniatowskiego 15. W szkoleniu weźmie udział  25 pracowników dydaktycznych i administracyjnych SUM. O kwalifikacji- oprócz spełnienia kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM)- decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmować zagadnienia związane m.in. ze:

 • cudzoziemcami na uczelniach w Polsce,
 • różnicami kulturowymi,
 • stereotypami i ich wpływem na komunikację,
 • pojęciem szoku kulturowego,
 • budowaniem dobrych relacji z przedstawicielami innej kultury,
 • komunikacją werbalną i niewerbalną w aspekcie międzykulturowym,
 • pojęciem internacjonalizacji w szkolnictwie wyższym.

 

Formularz rekrutacyjny będzie aktywny w okresie trwania naboru (wskazanym powyżej) i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach  w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie).

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone Regulaminem, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM. Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu.

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]

 

 

 

 

 

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 1/2020 UKW

Komunikat Nr 1/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 3 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: składania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

działając w oparciu o § 11 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024  Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę miejsc, w których należy składać podpisany formularz zgłoszeniowy kandydata do Senatu

 • Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 1. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice I piętro pok. 114

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
 1. Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze IV piętro pok. 403

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
 1. Medyków 18, 40-752 Katowice II piętro pok. 205

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 1. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec Parter pok. 001

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 1. Medyków 12, 40-752 Katowice, pok. 117

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 1. Piekarska 18 i 20, 41-902 Bytom, Parter pok. 07

 

Formularz zgłoszeniowy aktywny będzie od 7 stycznia 2020 r. do 8 stycznia 2020 r. do godz. 14.00. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Kalendarzem Wyborów wydrukowane i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie od 7 stycznia 2020 r. do 8 stycznia 2020r. w godzinach od 9.00 do 14.00. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli zostało ono dostarczone przed jego upływem do Komisji Wyborczej.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z Art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. w uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM

[Przesłano przez: Robert Kubina]

Uwaga

Podatek dochodowy za 2019 rok

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
ZA 2019 ROK

Wobec konieczności dostarczenia podatnikom informacji PIT-11 w terminie do 02 marca 2020r. informujemy, że w dniach

od 10 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r.

w Dziale Płac przy ul. Poniatowskiego 15 w godzinach od 9.00 do 15.00 będzie możliwość odebrania informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r. PIT – 11 wraz z zaświadczeniami zawierającymi informację o skorygowanych kosztach uzyskania przychodu  z tytułu korzystania z praw autorskich i pokrewnych. Po tym terminie ww. informacje zostaną przesłane na podane w Uczelni adresy korespondencyjne.

Roczne rozliczenie podatku podatnicy winni złożyć do właściwych (wg miejsca zamieszkania) Urzędów Skarbowych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. (art. 45 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity).

Zaświadczenia o wynagrodzeniach osiągniętych w 2019 r. przez zatrudnionych w Uczelni emerytów i rencistów, którzy zgłosili w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych otrzymanie decyzji ZUS zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pocztą do dnia 02 marca 2020 r.

 

[Przesłano przez: Jolanta Łysek]

dokument w oryginale