Wpisy

logo systemu POLON

Informacja w sprawie zakończenia procesu migracji kierunków studiów do nowej wersji systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W chwili obecnej do systemu POL-on 2.0 zaimportowanych zostało ponad 6 tys. kierunków studiów z poprzedniej wersji systemu. Oświadczenie o poprawności całego procesu zostało wykonane przez 132 uczelnie. W dalszym ciągu trwają wyjaśnienia poszczególnych specyficznych przypadków z pracownikami MNiSW oraz OPI.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Środowisko demo dla nowej aplikacji

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 8.11.2019 r. udostępnione zostało nowe środowisko testowe https://polon2-demo.opi.org.pl/home/login
Logowanie do środowiska odbywa się za poamocą tego samego konta MCL, co do produkcyjnej wersji POL-on. Środowisko jest zintegrowane z dotychczasową aplikacją demo systemu POL-on https://polon-demo.opi.org.pl/opi/glowna?execution=e2s1
Obecnie planowany cykl odświeżania baz danych środowisk to 1 miesiąc. W okresie wzmożonych prac mających na celu przygotowanie danych na potrzeby podziału subwencji oraz statystyki publicznej według stanu na 31.12.2019 r. , przewidywane jest zwiększenie częstotliwości odświeżeń, co zostanie ogłoszone w oddzielnym komunikacie.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Harmonogram prac

https://polon2.opi.org.pl/ustawa-2-0

listopad 2019

  1. Udostępnienie nowej usługi systemu do zarządzania danymi o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich oraz innych osobach prowadządzych zajęcia w związku ze zmianami w ustawie. Wykonanie migracji danych ze starej wersji systemu.
  2. Przebudowa rejestru studentów oraz informacji o przyznanej pomocy materialnej – pierwsze wersje na środowisku demonstracyjnym.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Dostępność modułów w systemie POL-on oraz POL-on 2.0

  1. Moduł „Ankieta jednostki” obecnie nieobowiązuje ze względu na zakończoną ewalucję za lata 2013-2016.
  2. Moduł „Audyt” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
  3. Moduł „Biblioteki naukowe” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.

Czytaj dalej