WYNIKI V NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO DO UDZIAŁU W KURSACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW SUM W RAMACH PROJEKTU „WELCOME TO SUM”

Informujemy, że w wyniku V naboru dodatkowego online, który trwał od godziny 9:00 dnia 20 sierpnia 2019 r. do godziny 13:00 dnia 23 sierpnia 2019 r., celem uzupełnienia wolnych miejsc w nw. grupach:
– język specjalistyczny dla pracowników biblioteki SUM- 1 miejsce wolne
– język specjalistyczny dla pracowników administracyjnych (język urzędowy) – 4 miejsca wolne
– Zabrze, grupa A1 (poziom 0) – 1 miejsce wolne
– Bytom, grupa B1 – 1 miejsce wolne
– Bytom, grupa B2 – 3 miejsca wolne
– Katowice Ligota, grupa B1 – 1 miejsce wolne
– Katowice Ligota, grupa B2 – 4 miejsca wolne

poniżej publikujemy uzupełniającą listę podstawową oraz listę rezerwową. Osoba z listy rezerwowej będzie mogła dołączyć do grupy w wyniku rezygnacji osoby z listy podstawowej.

UWAGA: Osoba, która figuruje na uzupełniającej liście podstawowej zostanie zakwalifikowana do projektu poprzez złożenie dokumentów projektowych.
W przeciwnym przypadku do grupy będzie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

Pracownik znajdujący się na uzupełniającej liście podstawowej otrzyma e-mail ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi złożenia dokumentów projektowych.

Poniższe listy są publikowane według numerów ewidencyjnych pracowników. Pracownicy, którzy nie znają bądź nie pamiętają swoich numerów ewidencyjnych są proszeni o kontakt z Działem ds. Pracowniczych i Socjalnych.

UZUPEŁNIAJĄCE LISTY PODSTAWOWE ORAZ LISTY REZERWOWE

Kurs języka angielskiego ogólnego
 – ZABRZE

Grupa A1 (poziom 0)   ZABRZE – uzupełniająca lista podstawowa
L.p. Numer ewidencyjny pracownika
1. 50343
Grupa A1 (poziom 0)   ZABRZE –lista rezerwowa
1. 86073

 

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]