Dodatkowe dni wolne dla pracowników Uczelni w roku 2024

29 marzec 2024 r.  (Wielki Piątek)

przy uwzględnieniu przypadających na okres od 29.03.2024 r. do 03.04.2024 r.  wakacji wiosennych zgodnie z Zarządzeniem Nr 51/2023 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

02 maj 2024 r. (czwartek)

przy uwzględnieniu dnia rektorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 51/2023 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

31 maj 2024 r. (piątek)

przy uwzględnieniu dnia rektorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 51/2023 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

16 sierpień 2024 r. (piątek)

w organizacji roku akademickiego – okres wakacji letnich

27 grudzień 2024 r. (piątek)

W przypadku uwzględnienia przerwy świątecznej w organizacji roku akademickiego 2024/2025 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.


Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska-Kozak