Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 129/2023 z dnia 12.09.2023 r. w sprawie wdrażania systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) od dnia 15.09.2023 r. niżej wymienione dokumenty należy procedować  wyłącznie  w formie elektronicznej w systemie EOD:

* zgłoszenie rezerwacyjne
* wniosek o organizację imprezy niemasowej
* wniosek o patronat Rektora
* wniosek o orzeczenie techniczne
* orzeczenie techniczne
* wniosek o likwidację składnika majątkowego
* LTS Likwidacja całkowite
* WMN przesunięcie składnika wyposażenia
* MT przesunięcie środka trwałego
* protokół likwidacji-kasacyjnej
* sprawozdania do GKK i GKSF dot. sprzedaży podręczników, przekazanych
egzemplarzy autorskich, zajętości pokoi w DS
* wniosek o korzystanie z infrastruktury badawczej
* wniosek urlopowy
* wniosek o zgodę na podróż służbową
* wniosek o zmianę godzin pracy
* wniosek o płatny urlop naukowy w celu badań
* deklaracja przystąpienia do PKZP
* wniosek o administrowanie serwerem SUM
* wniosek o podłączenie komputera prywatnego do sieci SUM
* wniosek o uruchomienie strony internetowej
* wniosek o uruchomienie usługi zdalnej pracy
* wniosek o uruchomienie usługi repozytorium plików
* wniosek o uruchomienie usługi ZSI Egeria
* wniosek o uruchomienie usługi Uczelnia 10
* wniosek o uruchomienie usługi bibliotecznej Aleph
* wniosek o uruchomienie usługi POLon
* karta udostępnienia akt (z archiwum Uczelni)
* wniosek o brakowanie dokumentacji

W konsekwencji, papierowa postać ww. dokumentów nie zostanie uznana za odpowiednią formę.


Pliki do pobrania: