Społeczna Inspekcja Pracy w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy   – Danuta Jarosz
(obszar działania- teren i obiekty całego Uniwersytetu)
  tel. 32/ 364 13 10

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy  Aleksandra Krzciuk
(obszar działania – teren i obiekty WNM w Zabrzu i w Rokitnicy)

tel. 32/ 275 55 66

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy  – Marzena Zalewska Ziob
(obszar działania – teren i obiekty WNM w Zabrzu i w Rokitnicy)

tel. 32/ 272 21 71

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Aleksandra  Kulik
(obszar działania – teren i obiekty WNoZ w Bytomiu)

tel. 32/ 275 59 96

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Katarzyna Siwiec-Markiewicz
(obszar działania – teren i obiekty WNM w Katowicach)

tel. 32/ 208 86 65
Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy – Barbara Wawrzyniak
(obszar działania – teren i obiekty WNF w Sosnowcu)
tel. 32/ 364 13 50

Ustawa  z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy określa cel,  zakres działania i uprawnienia społecznych inspektorów pracy, które można podzielić na:

  • związane bezpośrednio z prawną ochroną pracy, oraz
  • dotyczące sfery bezpieczeństwa pracy.

Przepisy ustawy  pozwalają na kontrolowanie przez społecznych inspektorów ogółu zagadnień  związanych z przestrzeganiem przepisów całego prawa pracy – zarówno powszechnie obowiązującego, jak również zakładowego (w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy).  Prawo pracy reguluje nie tylko sferę technicznego bezpieczeństwa pracy, ale również wiele innych kwestii – w tym związanych z nierównym traktowaniem czy dyskryminacją.

(szczegóły czytaj w ustawie o sip)