Tag Archive for: Komunikat

Uwaga

PKZP – likwidacja i przeniesienie „Pogotowia kasowego”

Szanowni Państwo,

w związku z likwidacją kasy w Rektoracie, informuję, że decyzją Zarządu PKZP tzw. „Pogotowie kasowe” z dniem 24.08.2020r.  zostało przeniesione do kasy w Katowicach-Ligocie. Zabezpieczenie finansowe  w kwocie: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) przeznacza  się na potrzeby PKZP.

W celu uzyskania chwilówki w formie gotówkowej należy zgłosić się z wnioskiem osobiście lub przesłać skan  do Pani Bogusławy Krawczyk p.204 II p.- Rektorat SUM w Katowicach.

 

Zarząd PKZP

widok na switch sieciowy w szafie serwerowej

Awaria dostępu do internetu

Z przyczyn niezależnych od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wystąpiła w dniu dzisiejszym awaria dostępu do internetu dla całej Uczelni.

 

Uwaga

Przerwa w dostępie do U10 (Wirtualnej Uczelni)

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością zainstalowania pilnych uaktualnień w systemie Wirtualnej Uczelni związanych z obsługą protokołów oraz wprowadzania ocen, w godzinach od 10.30 – 12.00 (02.03.2020) brak będzie możliwości korzystania z systemu.

Z utrudnienia przepraszamy.

Uwaga

Podatek dochodowy za 2019 rok

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
ZA 2019 ROK

Wobec konieczności dostarczenia podatnikom informacji PIT-11 w terminie do 02 marca 2020r. informujemy, że w dniach

od 10 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r.

w Dziale Płac przy ul. Poniatowskiego 15 w godzinach od 9.00 do 15.00 będzie możliwość odebrania informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r. PIT – 11 wraz z zaświadczeniami zawierającymi informację o skorygowanych kosztach uzyskania przychodu  z tytułu korzystania z praw autorskich i pokrewnych. Po tym terminie ww. informacje zostaną przesłane na podane w Uczelni adresy korespondencyjne.

Roczne rozliczenie podatku podatnicy winni złożyć do właściwych (wg miejsca zamieszkania) Urzędów Skarbowych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. (art. 45 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity).

Zaświadczenia o wynagrodzeniach osiągniętych w 2019 r. przez zatrudnionych w Uczelni emerytów i rencistów, którzy zgłosili w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych otrzymanie decyzji ZUS zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pocztą do dnia 02 marca 2020 r.

 

[Przesłano przez: Jolanta Łysek]

dokument w oryginale

widok na switch sieciowy w szafie serwerowej

PRZERWA W DZIAŁANIU SYSTEMÓW oraz w dostępie do sieci i USŁUG INFORMATYCZNYCH

Uprzejmie zawiadamiamy, iż ze względu na planowane w dniu 16.11.2019r. prace rekonfiguracyjne w serwerowni głównej SUM wystąpi przerwa w działaniu systemów oraz w dostępie do sieci i usług informatycznych.

Prace prowadzone będą w godzinach od 08:00 do 14:00

Za wszelkie  utrudnienia przepraszamy.

 

[Przesłano przez: Bartosz Oziębło]