Uwaga

PKZP – likwidacja i przeniesienie „Pogotowia kasowego”

Szanowni Państwo,

w związku z likwidacją kasy w Rektoracie, informuję, że decyzją Zarządu PKZP tzw. „Pogotowie kasowe” z dniem 24.08.2020r.  zostało przeniesione do kasy w Katowicach-Ligocie. Zabezpieczenie finansowe  w kwocie: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) przeznacza  się na potrzeby PKZP.

W celu uzyskania chwilówki w formie gotówkowej należy zgłosić się z wnioskiem osobiście lub przesłać skan  do Pani Bogusławy Krawczyk p.204 II p.- Rektorat SUM w Katowicach.

 

Zarząd PKZP