Nowe wpisy do Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

  1.  Wygląd i zawartość modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora (3.09.2020)
  2. Dane adresowe szkoły doktorskiej (3.09.2020)
  3. Dane osobowe kandydata na doktora (3.09.2020)
  4. Podmiot, we współpracy z którym prowadzone jest kształcenie (3.09.2020)
  5. Zakończenie programu kształcenia i zaprzestanie kształcenia w szkole doktorskiej (4.09.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]