logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1.  Udostępnienie sprawozdania o mobilności absolwentów S-M-POLON za 2019 r.
  2020-08-27 11:28:48z dniem 27 sierpnia 2020 r. w module GUS – sprawozdania zostało udostępnione sprawozdanie o mobilności S-M POL-on.
  W sprawozdaniu należy wykazać absolwentów, którzy w ramach programu studiów wyjeżdżali za granicę w celu studiowania lub studiowania połączonego z pracą/praktyką.
  Uzupełnione sprawozdania należy przekazać do dnia 4 września 2020 r.
  Sprawozdanie o mobilności wypełniają tylko podmioty, u których zaistniało zjawisko. Nie trzeba składać sprawozdania „negatywnego”, informującego o braku danych do przekazania.
  Więcej informacji pod linkiem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-o-mobilnosci-absolwentow-s-m-polon-za-2019-r/
 2. Nowy Helpdesk OPI PIB
  2020-08-27 13:38:19

  W systemie POL-on 2.0 jest już dostępny nowy Helpdesk, w którym należy zgłaszać problemy dotyczące tego systemu.  Problemy i błędy dotyczące modułów dostępnych w starym POL-onie pozostają obsługiwane tak, jak dotychczas.
  Nowy Helpdesk jest wspólny dla wielu systemów wytwarzanych w OPI PIB. Jeśli użytkownik zgłaszał już uwagi w innym systemie (np. w JSA), to znaczy, że ma już utworzone konto w systemie Helpdesk. Identyfikacja konta następuje na podstawie adresu e-mail.
  Więcej informacji: Jak założyć konto w Helpdesku OPI PIB? https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/jak-zalozyc-konto-w-helpdesku-opi-pib/
  Nowy Helpdesk – jak przyspieszyć realizację mojego zgłoszenia? https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/nowy-helpdesk-jak-przyspieszyc-realizacje-mojego-zgloszenia/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe tematy Pomocy

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

 1. Weryfikacja danych identyfikacyjnych pracownika (21.08.2020)
  W trakcie rejestracji w POL-onie nowego pracownika, system w pierwszej kolejności sprawdza, czy pracownik jest już zarejestrowany w systemie, weryfikując podawany PESEL lub dane dokumentu tożsamości.
 2.  Nowa wersja Modułu Centralnego Logowania (27.08.2020)
  Wkrótce zostanie wprowadzona nowa szata graficzna systemu MCL i dodatkowa opcja logowania poprzez login.gov.pl, umożliwiająca logowanie do RAD-on i kompleksowy dostęp do swoich danych gromadzonych w wybranych systemach OPI PIB, w tym POL-on.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

kurs języka angielskiego on-line

Kurs języka angielskiego na poziomie B2 w ramach Projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM”

kurs języka angielskiego on-line

 

Informujemy, że w ramach Projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM” dla pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej posiadających  umiejętność posługiwania się językiem angielskim organizowany jest Kurs języka angielskiego na poziomie B2.

Kurs obejmujący łącznie 120 godzin, odbędzie się w formie on-line. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://zintegrowaneprogramyuczelni.sum.edu.pl/?r=artykul/view&id=52

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału.

 

[Przesłano przez: Ewa Ledzion]

logo systemu POLON

Sprawozdanie o mobilności absolwentów S-M-POLON za 2019 r.

2020-08-21 09:49:45
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Na stronach Pomocy POL-on można zapoznać się z informacjami na temat sprawozdania.
W sprawozdaniu należy wykazać absolwentów, którzy w ramach programu studiów wyjeżdżali za granicę w celu studiowania lub studiowania połączonego z pracą/praktyką.
Udostępnienie funkcjonalności pobierania i wysyłania sprawozdania jest planowane na 28-31 sierpnia 2020 r. Dopiero wtedy odpowiedni kafel będzie widoczny w POL-onie w module GUS – sprawozdania.
Jeśli podczas importu zostaną wykryte błędy w pliku, nie zostanie on zaimportowany.
Reguły walidacji formularza są dostępne pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/08/Walidacje-formularza-mobilno%C5%9Bci.xlsx
Uzupełnione sprawozdanie należy przekazać do 4 września 2020 r.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Wdrożenie nowej wersji systemu PBN (Polska Bibliografia Naukowa)

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home 

W dniu 18 sierpnia 2020 roku zaktualizowano system do wersji 20.8.1.
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wdrożone w tej wersji to m.in.:
– dodatkowe filtry w Profilu Instytucji, m.in. prezentowanie publikacji w Profilu Instytucji z podziałem na poszczególne osoby,
– usuwanie publikacji z ogólnodostępnego repozytorium PBN,
– dodawanie, edycja i usuwanie DOI dla istniejących publikacji w repozytorium,

Ponadto wdrożono poprawki w zakresie m.in.:
– informacji o zatrudnieniu wybranych pracowników z systemu POL-on i możliwości dodawania oświadczeń dla tych osób,
– informacji o posiadaniu konta w PBN powiązanego z POL-on dla nowych pracowników w zakładce Pracownicy,
– filtrowania po ORCID w zakładce Pracownicy w Profilu Instytucji.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]