pióro, podpis

Zarządzenia Rektora SUM w sprawie dni wolnych od pracy – 14 sierpnia 2020r.

Przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 204/2019 r. Rektora…