Informacja Tour de Pologne Zabrze 2020

W związku z II etapem wyścigu kolarskiego „77 Tour de Pologne”, którego trasa będzie przebiegać w dniu 06 sierpnia 2020 r. (czwartek) na terenie miasta Zabrze, wystąpi zmiana organizacji ruchu drogowego oraz modyfikacja rozkładu jazdy komunikacji miejskiej.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że Kierownicy jednostek organizacyjnych SUM, zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze w tym dniu mogą indywidualnie dokonać zmiany czasu pracy tym pracownikom, którzy w związku z przebiegiem wyścigu będą mieć utrudnienia z dojazdem z pracy do miejsca zamieszkania.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska – Kozak

Szczegółowe informacje o zmianach w komunikacji miejskiej w związku z 77 Tour de Pologne można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Urzędu Miasta Zabrze /www.um.zabrze.pl/.

logo sum

Informacja Tour de Pologne Katowice 2020

W związku z I etapem wyścigu kolarskiego „77 Tour de Pologne”, którego trasa będzie przebiegać na terenie miasta Katowice, wystąpi zmiana organizacji ruchu drogowego oraz modyfikacja rozkładu jazdy komunikacji miejskiej.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w dniu 05 sierpnia 2020 r. (środa) dla pracowników świadczących pracę w budynku Rektoratu przy ul. Poniatowskiego 15 w Katowicach oraz w budynku Biblioteki przy ul. Warszawskiej 14 został ustalony czas pracy do godziny 11:30.

W pozostałych ośrodkach Uczelni kierownicy jednostek organizacyjnych SUM mogą indywidualnie dokonać zmiany czasu pracy tym pracownikom, którzy w związku z przebiegiem wyścigu będą mieć utrudnienia z dojazdem z pracy do miejsca zamieszkania.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska – Kozak

Szczegółowe informacje o zmianach w komunikacji miejskiej w związku z 77 Tour de Pologne można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Urzędu Miasta Katowice /www.katowice.eu/.

logo systemu POLON

Umożliwienie dołączania dodatkowego pliku przy wysyłaniu sprawozdań do ministerstwa

2020-07-24 08:40:38
 
W dniu 22 lipca 2020 r. została udostępniona możliwość dodawania więcej niż jednego pliku przy wysyłaniu sprawozdań do ministerstwa. Dotyczy to również wysyłania sprawozdań po korekcie.
Funkcjonalność ta dotyczy:
– sprawozdania z wykorzystania subwencji,
– planu rzeczowo-finansowego,
– sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
– sprawozdania finansowego.

Oznacza to, że oprócz pliku oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym można dołączyć dodatkowe pliki. Mogą mieć one format: doc, xlsx, pdf oraz zip.
Uwaga! Jeśli użytkownik ma do wysłania więcej niż jeden dodatkowy plik, wówczas powinien go spakować do formatu zip (plik z oświadczeniem zawsze jest wysyłany oddzielnie i nie należy go pakować do zipa).

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe Zarządzenie Nr 132/2020

Nowe Zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 22.07.2020 r. Rektora SUM w sprawie zasad przekazywania danych  do POL-on.
Z dniem wejścia w życie nowego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 155/2015 i jego późniejsze zmiany.
https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2512

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10
 
1. Blokowanie rejestracji oświadczeń o reprezentowanej dyscyplinie i o zaliczeniu do liczby N po upływie 21 dni
2020-07-22 11:54:45
 
Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia ws. POL-on, w module Pracownicy została nałożona walidacja terminu wprowadzania oświadczeń:
• o reprezentowanej przez pracownika dyscyplinie,
• o zaliczeniu do liczby N
na 21 dni kalendarzowych wstecz. Oznacza to, że nie można zarejestrować w POL-onie oświadczenia po upływie 21 dni kalendarzowych od daty jego złożenia.
 
2. Testy REST API do nowego ORPPD
2020-07-21 14:59:10
 
OPI PIB zachęca do testowania REST API do ORPPD 2.0 na środowisku demo POL- on 2.0 https://polon2-demo.opi.org.pl/rppd-api/swagger-ui/index.html?configUrl=/rppd-api/v3/api-docs/swagger-config#/
Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych w wersji 2.0 będzie gromadziło prace dyplomowe, które zostały obronione na kierunkach studiów zarejestrowanych w Systemie POL-on 2.0 (tj. prace studentów, którzy rozpoczęli lub kontynuują kształcenie po 1 października 2019 roku).
REST API powinno być używane do przekazywania prac dyplomowych studentów, którzy zdali egzamin dyplomowy na kierunku zarejestrowanym w POL-on 2.0.
Prace studentów, którzy ukończyli studia na kierunkach zarejestrowanych w Systemie POL-on 1.0 powinny zostać zdeponowane za pomocą REST API w wersji 1.0
Należy zapoznać się z dokumentacją opublikowaną w pomocy POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dokumentacja-api-rest-dla-orppd-2-0/ 
oraz zgłaszać uwagi za pomocą systemu Helpdesk https://lil-helpdesk.opi.org.pl/ 
Więcej informacji o ORPPD 2.0 ukaże się niebawem na stronach Pomocy.
 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]