logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

  1. Plan rzeczowo-finansowy – ścieżka czynności i statusy (1.07.2020)
  2. Podmioty zobowiązane do złożenia planu rzeczowo-finansowego na 2020 r. Objaśnienia do sprawozdania (2.07.2020)

Decyzją ministerstwa – z uwagi na obecną sytuację – OPI PIB usunął w widoku sprawozdania termin jego złożenia w tym roku. W celu ustalenia terminu złożenia sprawozdania należy skierować indywidualne zapytanie do MNiSW poprzez zgłoszenie merytoryczne z dotychczasowego systemu zgłoszeń dostępnego w POL-on 1.0.
Uczelnie prowadzące dotąd wydziały lekarskie, które do tej pory były nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia i składały odrębne sprawozdania, w tym roku składają w systemie jeden formularz zbiorczy dla całej uczelni – kierowany do MNiSW.
Objaśnienia MNiSW do planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 dla uczelni publicznych znajdują się w pliku MNiSW_objaśnienia_do_PRF_na_rok_2020_dla_uczelni_publicznych.docx dostępnym na stronie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/podmioty-zobowiazane-do-zlozenia-planu-rzeczowo-finansowego-na-2020-r-objasnienia-do-sprawozdania/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/30
 
Korekta/rejestracja liczby godzin zajęć na kierunku wygaszanym
2020-07-02 11:22:53
 
W systemie POL-on 2.0 umożliwiono przypisywanie liczby godzin zajęć pracownikom, którzy prowadzą zajęcia na kierunkach wygaszanych. Korekta/rejestracja liczby godzin zajęć na kierunku wygaszanym możliwa jest do czasu zrealizowania programu studiów.
W przypadku kierunków, dla których wskazana została data likwidacji, możliwe jest zarejestrowanie/korekta liczby godzin prowadzonych zajęć maksymalnie dla następnego roku akademickiego obejmującego dany rok kalendarzowy – jeśli zarejestrowano likwidację kierunku w 2019 r., wówczas korekta danych możliwa jest dla roku akademickiego 2019/2020.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]