logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10
 
1. Wyłączenie ogólnodostępnych wykazów w POL-on 1.0
2020-07-09 06:30:22
Rozpoczęliśmy prace nad wyłączeniem „Ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych” oraz „Wykazu pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych” generowanych na bazie rejestru ze „starego” systemu POL-on. Dostęp do aktualnego zestawienia „Nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu” będzie możliwy niebawem z poziomu platformy RAD-on (zakładka Baza wiedzy).
Dodatkowo ze względu na udostępnienie w ramach POL-on 2.0 „Rozszerzonego zestawienia pracowników podmiotu” (Moduł Raporty) wyłączony zostanie w starym systemie także „Raport o stanie zatrudnienia”.
 
2. Wyłączenie edycji danych w modułach „Patenty i dokonania” oraz „Osiągnięcia artystyczne”
2020-07-13 06:46:33
 
W modułach „Patenty i dokonania” oraz „Osiągnięcia artystyczne” (dostępnych w POL-on 1.0)  została wyłączona możliwości edycji danych. Oznacza to, że nie będzie możliwości wprowadzania, zmiany ani usuwania danych w tych modułach. Moduły pozostaną dostępne w trybie do odczytu.
Informacje o działalności naukowej będą rejestrowane (ze zmienionym zakresem informacji, zgodnym z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.) w POL-on 2.0 w ramach nowych modułów „Patenty i prawa ochronne” oraz „Osiągnięcia artystyczne”. Wdrożenie nowych modułów przewidywane jest na IV kwartał 2020 r. Informacje dotyczące mapowania danych zostaną przedstawione niebawem.
 
3.  Wdrożenie produkcyjne sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019
2020-07-14 14:46:27
 
W dniu 14 lipca 2020 r. w produkcyjnej wersji systemu POL-on 2.0. zostały wdrożone:
    Sprawozdanie finansowe za rok 2019
oraz
    Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019.
Sprawozdania są dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, a do ich edycji potrzebna jest rola INST_FIN.
W przypadku Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego należy korzystać z gotowego szablonu, dostępnego do pobrania po wejściu w szczegóły. W przypadku Sprawozdania finansowego nie ma pobierania szablonu. W ramach importu uczelnia wgrywa plik w formacie XML (bez podpisu elektronicznego) zgodny z XSD opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/attachment/419a55e1-ed6f-4e81-bfde-4968c066d912
Procesy zatwierdzania i wysyłania są analogiczne do wcześniejszych sprawozdań.
Szczegółowe opisy powyższych procesów zostały umieszczone w Pomocy POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/baza-dokumentow-planistyczno-sprawozdawczych-2/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

  1. Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 r. Objaśnienia do sprawozdania (14.07.2020)
  2. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 – ścieżka czynności i statusy (15.07.2020)
  3. Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. (15.07.2020)
  4. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – ścieżka czynności i statusy (15.07.2020

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Kryterium wpływu społecznego w najbliższej ewaluacji działalności naukowej

Nowy  model  ewaluacji działalności naukowej wprowadza  do  systemu nowe  kryterium oceny jakości działalności naukowej – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
Czym jest wpływ społeczny, przykłady wpływu – wpis na blogu Marty Wróblewskiej, absolwentki filozofii i lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się analizą dyskursu, szczególnie zastosowaną do badań szkolnictwa wyższego: https://martawroblewska.pl/wplyw-spoleczny-trzecie-kryterium-ewaluacji-impact-czym-jest-i-gdzie-szukac-informacji/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]