Nowe wpisy w Pomocy systemu

  1. Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 r. Objaśnienia do sprawozdania (14.07.2020)
  2. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2019 – ścieżka czynności i statusy (15.07.2020)
  3. Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. (15.07.2020)
  4. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. – ścieżka czynności i statusy (15.07.2020

[Przesłano przez: Ewa Nowak]