Wpisy

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 8/2020 UKW

Komunikat Nr 8/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Dotyczy: przedłużenia okresu oddawania głosów do Senatu SUM

w związku z powziętą informacją o wystąpieniu przerwy w zasilaniu w energię elektryczną w budynkach Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach przy ul. Medyków 18, co mogło spowodować problemy z oddaniem głosów na odległość (poza lokalem wyborczym), Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła Uchwałę o wydłużeniu okresu oddawania głosów w wyborach do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o godzinę, tj. do godz. 15:00

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 7/2020 UKW

Komunikat Nr 7/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 21 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: lokalizacji lokali wyborczych  

 

działając w oparciu o § 13 ust. 2  Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę lokali wyborczych, w których można oddać głos na kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 1. Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice; parter sala Senatu
 2. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
  Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze; III piętro pok. 303
 3. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
  Medyków 18, 40-752 Katowice; Parter pok. nr 6 – budynek D3
 4. Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
  Jedności 8, 41-200 Sosnowiec; Parter pok. 001 (sala komputerowa)
 5. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  Medyków 12c, 40-752 Katowice; pok. 106 – Centrum Dydaktyczne
 6. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
  Piekarska 18 i 20, 41-902 Bytom; parter pok. 05

Lokale wyborcze czynne będą 28 stycznia 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Przewodnicząca  Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM

[Przesłano przez: Robert Kubina]

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 6/2020 UKW

Komunikat Nr 6/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 20 stycznia 2020 r.

Dotyczy: rekomendacji Kandydatów na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2020-2024

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że:

 1. w terminie określonym Kalendarzem Wyborów złożone zostały 3 rekomendacje na Rektora tj.:
  1. prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego do Rady Uczelni przez ustępującego Rektora,
  2. prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego do Rady Dyscypliny Nauk Medycznych przez grupę pracowników, o której mowa w § 53 ust. 2 pkt 2 Statutu Uczelni,
  3. prof. dr hab. n .med. Andrzeja Więcka do Rady Dyscypliny Nauk Medycznych przez grupę pracowników, o której mowa w § 53 ust. 2 pkt 1 Statutu Uczelni.

Uczelniana Komisja Wyborcza przekazuje, zgodnie z właściwością, odpowiednio do:

 1. Rady Uczelni – rekomendację, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a),
 2. Rady Dyscypliny Nauk Medycznych – rekomendacje, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b) i c)

celem ich przekazania przez Przewodniczących tych Organów Przewodniczącemu Senatu w związku z § 53 ust. 1 Statutu Uczelni.


Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM

[Przesłano przez: Robert Kubina]

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 5/2020 UKW

Komunikat Nr 5/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 16 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: składania formularzy rekomendacji kandydata na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

działając w oparciu o § 11 oraz § 17 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza przypomina że rekomendacje na Kandydata przekazuje się do Rady Uczelni albo Rady Dyscypliny Naukowej za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Wyborczej. Wydrukowane i podpisane zgłoszenia należy składać 16 stycznia 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie UKW

Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 1. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice I piętro pok. 114

 

Przewodnicząca  Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 4/2020 UKW

Komunikat Nr 4/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 10 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: zmiany listy kandydatów do Senatu SUM na kadencję 2020-2024

 

Nawiązując do komunikatu Nr 2/2020 UKW z dnia 7 stycznia 2020 r. oraz wobec doręczonej z  Ministerstwa Nauki i szkolnictwa wyższego interpretacji* Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w myśl której przepis ustawy należy odnosić do konkretnych osób, nie zaś do sprawowanych przez nich funkcji uczelni. Zatem osoby wchodzące w skład senatu przez 2 następujące po sobie kadencje z racji sprawowanej funkcji rektora, prorektora i dziekana, nie mogą być członkami senatu z wyboru w kolejnej – 3 kadencji Uczelniana Komisja Wyborcza, na podstawie § 11 ust. 12 Regulaminu Wyborów Rektora dokonuje zmiany listy kandydatów na członków Senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub profesora SUM oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

*interpretacja w załączeniu

Interpretacja ministerstwa

 

Lista kandydatów do Senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytułu naukowy profesora lub profesora SUM

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

 

Cieślar Grzegorz – dyscyplina nauk medycznych
Czuba Zenon – dyscyplina nauk medycznych
Gąsior Mariusz – dyscyplina nauk medycznych
Grzanka Alicja – dyscyplina nauk medycznych
Jochem Jerzy – dyscyplina nauk medycznych
Kasperczyk Sławomir – dyscyplina nauk medycznych
Kasperska-Zając Alicja – dyscyplina nauk medycznych
Kos-Kudła Beata – dyscyplina nauk medycznych
Tanasiewicz Marta – dyscyplina nauk medycznych
Zalejska-Fiolka Jolanta – dyscyplina nauk medycznych

 

 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Kaczmarczyk-Sedlak Ilona – dyscyplina nauk farmaceutycznych
Komosińska-Vassev Katarzyna – dyscyplina nauk medycznych
Olczyk Paweł – dyscyplina nauk farmaceutycznych
Stojko Jerzy – dyscyplina nauk medycznych
Wąsik Tomasz – dyscyplina nauk medycznych
Wrześniok Dorota – dyscyplina nauk farmaceutycznych

 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

 

Bergler-Czop Beata – dyscyplina nauk medycznych
Francuz Tomasz – dyscyplina nauk medycznych
Gawlik Aneta – dyscyplina nauk medycznych
Hartleb Marek – dyscyplina nauk medycznych
Jarosz-Chobot Przemysława – dyscyplina nauk medycznych
Kowalska Małgorzata – dyscyplina nauk medycznych
Markowski Jarosław – dyscyplina nauk medycznych
Więcek Andrzej – dyscyplina nauk medycznych
Ziaja Jacek – dyscyplina nauk medycznych

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

Balcerzyk Anna – dyscyplina nauk o zdrowiu
Niemiec Paweł – dyscyplina nauk o zdrowiu
Plinta Ryszard – dyscyplina nauk o zdrowiu
Sieroń Karolina – dyscyplina nauk o zdrowiu

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

 

Skrzypek Michał – dyscyplina nauk o zdrowiu 

Lista kandydatów do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

 

Błaszczyk Urszula
Bodzek Piotr
Jaroszewicz Jerzy
Szyguła-Jurkiewicz Bożena
Żywiec Joanna

 

 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

 

Kabała-Dzik Agata
Marciniec Krzysztof

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

 

Barański Kamil
Boryczka Grzegorz
Skoczyński Szymon
Waluga Marek

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

Bąk-Sosnowska Monika
Onik Grzegorz

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

 

Ćwieląg-Drabek Małgorzata
Danikiewicz Aleksander
Domagalska Joanna
Głogowska-Gruszka Anna
Kaczmarek Krzysztof
Krupa-Kotara Karolina
Rogalska Anna

 

 

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami

 

Chabior Marcin
Samborska-Kozak Jolanta
Władyka Ewa