Komunikat Nr 11/2020 UKW

Komunikat Nr 11/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 18 lutego 2020 r.

 

Dotyczy:  organizacji debaty wyborczej

Szanowni Państwo,
Członkowie Wspólnoty Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

 

uprzejmie informuję, że Uczelniana Komisja Wyborcza organizuje debatę wyborczą, która odbędzie się 9 marca 2020 r. w Auli A-3 im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Witolda Zahorskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach – Ligocie, ul. Medyków 18 w Katowicach-Ligocie.

Celem zapewnienia właściwego przebiegu debaty zwracam się z uprzejmą prośbą o kierowanie pytań/tematów, które zostaną przedstawione Kandydatom do omówienia.

Powyższe proszę przesyłać na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2020 r., z podaniem imienia i nazwiska wnoszącego.

Nadmieniam, że podczas debaty będzie możliwość zadawania pytań z Sali, jednak po udzieleniu odpowiedzi na pytania przekazane wcześniej, w ramach czasu ustalonego na debatę.

Informacja o godzinie rozpoczęcia i zakończenia debaty zostanie Państwu przedstawiona w osobnym komunikacie.

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

[Przesłano przez: Robert Kubina]