logo systemu POLON

Środowisko DEMO systemu POL-on

2020-02-17 20:32:10
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Środowisko DEMO  https://polon2-demo.opi.org.pl/home/login  dedykowane jest do celów testowych użytkownikom systemu POL-on oraz POL-on 2.
Środowiska DEMO oraz PROD wykorzystują do autoryzacji ten sam produkcyjny system logowania centralnego MCL. Uprawnienia i ustawienia kont z produkcji systemu POL-on / POL-on 2 obowiązują także w kontekście środowiska DEMO. Dane są synchronizowane z danymi produkcyjnymi raz w tygodniu (poniedziałek), oznacza to więc że dane na środowisku DEMO są nadpisywane w czasie synchronizacji danymi produkcyjnymi.
Środowisko DEMO zalecane jest w szczególności do testowania mechanizmów masowego zasilania danymi: import / REST API.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Masowe importy danych

 1. Import pracowników
  Import modułu pracowników pokrywa już prawie całość zaplanowanej funkcjonalności, która jest przewidywana w ramach tej ścieżki zasilania danymi. Ostatnio została dodana możliwość importowania nieobecności pracownika.
  Z pozostałych funkcjonalności brakuje tylko możliwości importu liczby godzin w ramach szkół doktorskich, ta funkcjonalność zostanie jednak wdrożona w późniejszym terminie równolegle z dostarczeniem modułów Szkoły Doktorskie oraz  Wykaz osób ubiegających się o stopień naukowy.
  W najbliższych dniach planowane jest wdrożenie produkcyjne importu XML pracowników, zalecane jest więc testowanie tego rozwiązania na maszynie DEMO.
 2. REST API – pracownicy
  W ramach API REST udostępniona została usługa stanowa importu pracownika: https://polon2-demo.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html#/Import_Employee
  Można również wykorzystać domenowe usługi API domeny pracowników opisane pod tym adresem: https://polon2-demo.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html#
  Adres powyższy udostępnia także zestaw usług propagujących wartości słownikowe wymagane do zasilania domeny pracowników (zarówno w kontekście importu jak również usług API REST).
  Ważne! W celu ułatwienia korzystania z API REST systemu POL-on 2 została napisana krótka aplikacja uwierzytelniana tokenem MCL i korzystająca z jednej z usług domeny Pracownicy.
  Plik z kodem przykładowej aplikacji jest dostępny w ramach dokumentacji pomocy dla REST API systemu POL-on 2.
  Aplikacja bazuje na domenie pracowników, jednak rozwiązania tam zastosowane można wykorzystać w ramach dowolnej domeny systemu POL-on 2.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Moduł Szkoły doktorskie na środowisku demo

14 lutego została wdrożona na demo pierwsza wersja modułu Szkoły doktorskie.
Aktualnie możliwe jest  dodawanie szkół doktorskich oraz programów kształcenia, przeglądanie zestawienia szkół doktorskich i przejście do widoku szczegółów szkoły doktorskiej oraz programu kształcenia. Moduł będzie sukcesywnie rozbudowywany o kolejne funkcje związane z edycją danych.
W celu uzyskania dostępu do modułu należy nadać sobie rolę INST_SZKOLY_DR_ADM lub INST_SZKOLY_DR_PODGLAD (tryb podglądu).
Po weryfikacji modułu na środowisku demo, nastąpi wdrożenie na środowisku produkcyjnym.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

POL-on – PBN – ORCID

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego każdy naukowiec powinien założyć profil w międzynarodowym systemie ORCID. Obowiązkiem autorów jest również utworzenie konta w PBN (Polskiej Bibliografii Naukowej) oraz  powiązanie ze sobą obu profili. Tylko prawidłowe powiązanie kont ORCID i PBN autorów publikacji umożliwi właściwe sprawozdawanie osiągnięć w przyszłej ewaluacji.

Jednak głównym zasobem przechowującym informacje o pracownikach naukowych, doktorantach i studentach jest rejestr osób systemu POL-on. Na nim opiera się również baza osób systemu PBN, będącego częścią POL-on.
Aby można było powiązać konto użytkownika PBN z rekordem z rejestru osób w POL-on, konieczne jest powiązanie konta PBN z osobą z POL-on. Rekomendowane jest wykonanie takiego powiązania wszystkim pracownikom naukowym i doktorantom znajdującym się w rejestrach POL-on.

Procedura jest szczegółowo opisana na stronach pomocy Biblioteki SUM https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=664&Itemid=871&lang=pl 

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]