logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

logo systemu POLON

Rekomendacje MNiSW

Rekomendacje MNiSW w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (m.in. rozliczanie prowadzonych zajęć, przyznawanie punktów ECTS, proces dyplomowania) https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Webinaria

Ze względu na aktualną sytuację dotyczącą koronawirusa OPI PIB zamiast szkoleń stacjonarnych prowadzi szkolenia zdalne.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.
https://polon.nauka.gov.pl/szkolenia#trainings

 

Najbliższe webinarium odbędzie się 26 marca 2020 r. o godz. 11:00.
Temat: „POL-on 2.0 – aktualny stan systemu i planowane wdrożenia. Moduł Pracownicy i Studenci”

Agenda:

 1. Pierwsza część -1h 15 min.
 1. Harmonogram prac nad POL-on 2.0 w kontekście obowiązku raportowania danych przez uczelnie
 2. Pracownicy
 1. wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu
 2. rejestracja pracownika – nowe pola
 3. warunki zatrudnienia
 4. siatka stanowisk
 5. oświadczenia składane przez pracowników
 6. liczba godzin zajęć pracowników

Przerwa (15 minut)

 1. Druga część 1h 30 min.
 1. Studenci i pomoc materialna
 1. migracja danych studentów
 2. raportowanie studentów w roku akademickim 2019/2020 (POL-on 1)
 3. nowy zakres danych
 4. podstawy przyjęcia na studia (studenci zagraniczni)
 5. pomoc materialna
 1. Sprawozdawczość do GUS
 1. nowy sposób pobierania, wprowadzania i przetwarzania danych na potrzeby sprawozdawczości do GUS
 2. nowości dotyczące zakresu danych
 3. Pytania i odpowiedzi

 


 

Kolejne webinarium odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. Godziny szkolenia oraz link do webinarium zostaną podane wkrótce.
Temat: „Aktualny stan systemu i planowane wdrożenia. Moduł PBN Core oraz Profil Autora”

Agenda:

 1. Harmonogram prac nad PBN 2.0
 2. Założenia i budowa systemu PBN 2.0
 3. Podstawa prawna
 4. Rejestracja i logowanie
 1. rejestracja konta w systemie PBN
 2. aktywacja konta
 3. logowanie do systemu PBN
 4. logowanie z OPI PIB (za pomocą konta centralnego MCL)
 5. logowanie z ORCID ID
 6. resetowanie hasła w systemie
 7. podłączenie profilu POL-on
 8. kod TFA (two-factor authentication, autentykacja dwuetapowa)
 1.  Dodawanie publikacji:
 1. artykuł
 2. książka
 3. książka pod redakcją
 4. rozdział
 5. tom pokonferencyjny
 6. jak poprawnie wprowadzić numer DOI
 1. Dodawanie czasopisma
 2. Dodawanie konferencji
 3. Profil Autora
 1. tworzenie profilu autora
 2. sugerowane publikacje
 3. dodawanie siebie, jako autora do publikacji
 4. publiczny widok profilu autora
 5. kokpit
 • informacje o wszystkich przypiętych publikacjach
 • informacja czy wysłane do ORCID
 • odpinanie publikacji
 • obserwowane publikacje
 1. Pytania i odpowiedzi

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

kobiety ćwiczące w sali gimnastycznej

KARNETY SPORTOWE – zmiana terminu

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje wszystkie osoby, które zakwalifikowały się na listę Użytkowników karnetów sportowych zarówno firmy OK System Polska S.A., jak i Benefit Systems S.A., że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 i zamykaniem części obiektów sportowych, Uczelnia wystąpiła do w/w firm z prośbą o przesunięcie terminu podpisania umowy o 2 miesiące, aby termin jej obowiązywania obejmował okres od 01 czerwca do 30 listopada 2020 roku z jednoczesnym zachowaniem cen przedstawionych w ofertach, na co obydwie firmy wyraziły zgodę.

W zależności od dalszego rozwoju sytuacji, kolejne decyzje podejmowane będą na bieżąco, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

 

[Przesłano przez: Beata Mincer]