logo systemu POLON

Wdrożenie produkcyjne formularzy umożliwiających sprawozdanie danych uzupełniających na potrzeby subwencji i dotacji

2020-03-19 22:41:26 https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10  Na…
logo systemu POLON

Moduł pracowników – rozluźnienie walidacji w kontekście stanowisk uczelnianych

2020-03-19 22:50:29 https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 Dla…
logo systemu POLON

Moduł ORPPD z opcją pominięcia informacji o jednostce podstawowej

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 W dniu…