logo systemu POLON

Wdrożenie produkcyjne formularzy umożliwiających sprawozdanie danych uzupełniających na potrzeby subwencji i dotacji

2020-03-19 22:41:26
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 

Na wersji produkcyjnej systemu POL-on wdrożony został formularz umożliwiający przesłanie do ministerstwa danych uzupełniających na potrzeby naliczania subwencji i dotacji, w tym sprawozdania z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego za rok 2019. Formularz jest dostępny w systemie POL-on 1.0, w module „Baza dokumentów planistyczno –sprawozdawczych”, w którym znajduje się opcja „Dane uzupełniające na potrzeby subwencji i dotacji”.
Dostęp do formularza daje rola INST_PR_SPR.

Więcej informacji dotyczących formularza znajduje się na stornach pomocy (http://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-z-wykorzystania-subwencji/)

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Moduł pracowników – rozluźnienie walidacji w kontekście stanowisk uczelnianych

2020-03-19 22:50:29
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Dla podmiotów typu uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne, uczelnie kościelne zostały rozluźnione reguły nakazujące bezwzględne korzystanie z nowej siatki stanowisk od dnia 2018-10-01.
Modyfikacja, która została wprowadzona umożliwia posługiwanie się zarówno starą siatką jak i nową siatką aż do 2020-09-30.
Po tej dacie system będzie wymagał już bezwzględnego przejścia na nową siatkę stanowisk.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Moduł ORPPD z opcją pominięcia informacji o jednostce podstawowej

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 18.03.2020 roku została wdrożona nowa wersja aplikacji ORPPD, która umożliwia deponowanie prac dyplomowych z pominięciem informacji o jednostce podstawowej. W celu umożliwienia stopniowego wdrażania zmian w systemach informatycznych, został zachowany obecnie obowiązujący numer wersji schematu metadanych (2.0.0). Więcej informacji zostanie opublikowanych wkrótce na stronach pomocy technicznej https://polon.nauka.gov.pl/polon/zasilanie-orppd1

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]