ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 23/2020 UKW

Komunikat Nr 23/2020 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z…
logo systemu POLON

Przesunięcie terminu złożenia raportów

19.03.2020 https://www.gov.pl/web/nauka/wiadomosci W…
logo systemu POLON

Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych – nowy wpis w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-z-wykorzystania-subwencji/…
logo systemu POLON

Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home 18 mar 2020 W dniu…