Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych – nowy wpis w Pomocy systemu

Sprawozdanie z wykorzystania subwencji
18.03.2020
W celu przekazania formularzy sprawozdań z wykorzystania subwencji za rok 2019 należy się zalogować do systemu POL-on 1.0. Możliwość złożenia formularza posiada użytkownik z rolą INST_PR_SPR.
W menu Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych dodano pozycję Dane uzupełniające na potrzeby naliczenia subwencji i dotacji.
Formularz składa się z 4 części:
Część 1 – Informacje ogólne (pobierane z systemu POL-on)
Część 2 – Współpraca międzynarodowa (dane częściowo pobierane z formularza z poprzedniego roku, wymagają weryfikacji/aktualizacji użytkownika)
Część 3 – Pracownicy cudzoziemcy (liczba pracowników wg. kraju pochodzenia wprowadzana przez użytkownika)
Część 4 – Sprawozdanie w wykorzystania subwencji za rok 2019 –  w tej części można pobrać właściwy szablon formularza, wypełnić go i załączyć uzupełniony.
Po wypełnieniu ww. części oraz załączeniu wypełnionego sprawozdania należy zakończyć edycję i nacisnąć Wyślij formularz do Ministerstwa.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]